Afdelingsbestyrelsen

Kollektivbyen Grantoften er et alment boligbyggeri, opført af de to boligselskaber:
Arbejdernes Kooperative Byggeforening, Ballerup og Ballerup almennyttige Boligselskab.

I 1990 overtog Ballerup Almennyttigt Boligselskab (BAB) hele Kollektivbyen. Ifølge boliglovgivningen er BaB overordnet juridisk og økonomisk ansvarlig for afdelingens drift.
Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) er forretningsfører.

I overensstemmelse med loven har beboerne i Grantoften valgt en afdelingsbestyrelse, der for tiden består af 11 medlemmer.

Afdelingsbestyrelsen tager sig af alle afdelingens anliggender undtagen udlejning af boliger og arbejdsgiverforhold over for medarbejderne.

Afdelingsbestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde den 1. torsdag i hver måned, undtagen i juli (sommerferien) og december (jul) - kl. 19.00 i Dybet i centret.

Mødet er delt i en åben del - hvor alle beboere har adgang og en lukket del, hvor kun afdelingsbestyrelsen har adgang.

Nedenfor ser du Afdelingsbestyrelsens medlemmer:

Jette Fesner

Jette Fesner

Formand for Afdelingsbestyrelsen

John Rasmussen

John Rasmussen

Næstformand

Bente Rasmussen

Bente Rasmussen

Bestyrelsessekretær

Carsten Troels Jensen

Carsten Troels Jensen

Bestyrelsesmedlem

beboerbladet@grantoften.dk
Mobil: 42262750

Ivan Nielsen

Ivan Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Lis Rasmussen

Lis Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Malene M. Andersen

Malene M. Andersen

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 81758128

Rasmus Garder

Rasmus Garder

Bestyrelsesmedlem

Sanne Magaard

Sanne Magaard

Bestyrelsesmedlem

Belinda Hinz-Jacobsen

Belinda Hinz-Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Karina Pris Lemke

Karina Pris Lemke

Suppleant

Mobil: 26434548

Mie Kjølner

Mie Kjølner

Suppleant

Mobil: 22302723

Pernille Parknov

Pernille Parknov

Suppleant

Mobil: 25768430