Byggeteknisk udvalg


Medlemmer:
Kun afdelingsbestyrelsens medlemmer kan være med i udvalget. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand. Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper, hvor også personer udenfor afdelingsbestyrelsen kan indgå.

Byggeteknisk udvalgs opgaver er:
at varetage afdelingsbestyrelsens opgave vedrørende tilsyn med den tekniske drift og vedligeholdelse.

Dette sker i samråd med ejendomslederen og forretningsførelsen.

Formanden udarbejder en motiveret dagsorden ved indkaldelse til udvalgsmøder.
Af den motiverede dagsorden skal en gennemgang af budgetkontrol fremgå.