Kulturhusudvalget


Kulturhusudvalgets opgaver er at:

Varetage opgaver vedrørende beboeraktiviteter, samt sociale arrangementer i og uden for huset i Grantoften.