Miljøudvalget


Medlemmer:
Kun afdelingsbestyrelsens medlemmer kan være med i udvalget. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand. Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper, hvor også personer udenfor afdelingsbestyrelsen kan indgå.

Miljøudvalgets opgaver er:
at varetage afdelingsbestyrelsens opgaver vedrørende driften af udeområderne i Kollektivbyen Grantoften.

Dette sker i samråd med ejendomslederen og forretningsførelsen.
Formanden udarbejder en motiveret dagsorden ved indkaldelse til udvalgsmøder.
Af den motiverede dagsorden skal en gennemgang af budgetkontrol fremgå.