Byggeteknisk udvalg

Medlemmer:
Kun afdelingsbestyrelsens medlemmer kan være med i udvalget. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand. Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper, hvor også personer udenfor afdelingsbestyrelsen kan indgå.

Byggeteknisk udvalgs opgaver er:
at varetage afdelingsbestyrelsens opgave vedrørende tilsyn med den tekniske drift og vedligeholdelse.

Dette sker i samråd med ejendomslederen og forretningsførelsen.

Formanden udarbejder en motiveret dagsorden ved indkaldelse til udvalgsmøder.
Af den motiverede dagsorden skal en gennemgang af budgetkontrol fremgå.

Medlemmer af Byggeteknisk Udvalg:

John Rasmussen

John Rasmussen

Formand Byggeteknisk udvalg

Formand for Byggeteknisk udvalg

Lis Rasmussen

Lis Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Belinda Hinz-Jacobsen

Belinda Hinz-Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Pernille Parknov

Pernille Parknov

Bestyrelsesmedlem