Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af Formanden, Næstformanden samt ét medlem valgt blandt afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer.
 
Forretningsudvalgets (FU) opgave er:

at varetage afdelingsbestyrelsens forretninger mellem de ordinære afdelingsbestyrelsesmøder.

at udarbejde indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøderne.

at indarbejde udvalgenes motiverede indstillinger på dagsordenen til de ordinære afdelingsbestyrelsesmøder.

at foretage budgetkontrol og fremkomme med forslag til eventuelle økonomiske tiltag.

løbende at kontrollere de kollektive funktioners driftsformer og resultater.

at indkalde til ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde, når en indstilling har hastende karakter.

FU kan nedsætte ad hoc grupper, hvor også personer udenfor afdelingsbestyrelsen kan indgå.
 

Forretningsudvalgets medlemmer er: 

 
Heidi Bach

Heidi Bach

Formand

Palle Jacobsen

Palle Jacobsen

Næstformand

Alex Petersen

Alex Petersen

Bestyrelsesmedlem