Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af Formanden, Næstformanden samt ét medlem valgt blandt afdelingsbestyrelsens øvrige medlemmer.
 
Forretningsudvalgets (FU) opgave er:

at varetage afdelingsbestyrelsens forretninger mellem de ordinære afdelingsbestyrelsesmøder.

at udarbejde indkaldelse til afdelingsbestyrelsesmøderne.

at indarbejde udvalgenes motiverede indstillinger på dagsordenen til de ordinære afdelingsbestyrelsesmøder.

at foretage budgetkontrol og fremkomme med forslag til eventuelle økonomiske tiltag.

løbende at kontrollere de kollektive funktioners driftsformer og resultater.

at indkalde til ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde, når en indstilling har hastende karakter.

FU kan nedsætte ad hoc grupper, hvor også personer udenfor afdelingsbestyrelsen kan indgå.
 
FU's medlemmer er: 
 
Jette Fesner

Jette Fesner

Formand for Afdelingsbestyrelsen

John Rasmussen

John Rasmussen

Næstformand

Belinda Hinz-Jacobsen

Belinda Hinz-Jacobsen

Bestyrelsesmedlem