Miljø- og Teknikudvalg

Medlemmer i Miljø- og Teknikudvalget er:

Palle Jacobsen

Palle Jacobsen

Formand

John Hansen

John Hansen

Belinda Hinz-Jacobsen

Belinda Hinz-Jacobsen

John Jacobsen

John Jacobsen

Serhat Kücükkart

Serhat Kücükkart