Miljøudvalget

Miljøudvalgets opgaver er:
at varetage afdelingsbestyrelsens opgaver vedrørende driften af udeområderne i Grantoften.

Dette sker i samråd med ejendomslederen og forretningsførelsen.
Formanden udarbejder en motiveret dagsorden ved indkaldelse til udvalgsmøder.
Af den motiverede dagsorden skal en gennemgang af budgetkontrol fremgå.

Medlemmer:
Kun afdelingsbestyrelsens medlemmer kan være med i udvalget. Udvalget vælger blandt sine medlemmer en formand. Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper, hvor også personer udenfor afdelingsbestyrelsen kan indgå.

Miljøudvalget medlemmer er:

 

 

Jette Fesner

Jette Fesner

Formand Miljøudvalget

Ivan Nielsen

Ivan Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Sanne Magaard

Sanne Magaard

Bestyrelsesmedlem

Karina Pris Lemke

Karina Pris Lemke

Bestyrelsesmedlem