Informationsudvalget

Informationsudvalgets opgaver er at:

Varetage information om afdelingsbestyrelsens arbejde, information til beboerne, Internet, sociale medier, Internt TV, Beboerblad etc.

Medlemmer i informationsudvalget er:

Irene Hansen

Irene Hansen

Formand

Jeannie Stjernesø

Jeannie Stjernesø

Sanne Magaard

Sanne Magaard

Belinda Hinz-Jacobsen

Belinda Hinz-Jacobsen

Heidi Bach

Heidi Bach

Suppleant

Karina Priis Lemke

Karina Priis Lemke

Suppleant