Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 1. oktober 2015

Store afdelinger
Der er afholdt møde om store afdelinger tirsdag den 8. september 2015. I mødet deltog: Jette, Sanne og John R.

Det var en hyggelig aften og alle havde noget sige.

Flere andre afdelinger er interesserede i at besøge Kollektivbyen Grantoften, hvis de skal i gang med at renovere.

Der er aftalt møde for store afdelinger i Kollektivbyen Grantoften den 4. april 2016 omkring kl. 16.00 og dagsordenen udarbejdes i samarbejde med Pia/DAB.

Frivilligdag
I frivilligdagen, der afholdes den 31. oktober 2015 på Sørup Herregaard, deltager:

  • Fra afdelingsbestyrelsen Rasmus, Sanne, Belinda og John Jacobsen (Jette og John R).
  • Fra Klinteborgpersonalet deltager Hans Magaard.Fra Det gode liv deltager Sonja Jensen.
  • Fra Petanqueklubben/whiskyklubben deltager Jan Leo Hansen.
  • Fra Pensionistklubben deltager Flemming Nielsen, Lissi Andersen og Margit Belstrup.

Deltagerlisterne fra Grantoften er videresendt til Hagen Ahlgren, der foretager der videre fornødne i DAB.

Vedtagelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen
Forretningsordenen er revideret jf. vedtagelse på det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde.

Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende.

Boligpolitisk konference
DAB har inviteret til Boligpolitisk konference i LO skolens konferencecenter i Helsingør den 14. november 2015.

På konferencen sættes fokus på de udfordringer, som de almene boligafdelinger står overfor. Der er udsendt endeligt program.
Følgende er tilmeldt arrangementet:
Jette, Sanne, John R, Ley og Hagen.

Styringsdialograpport
Der er modtaget styringsdialograpport fra DAB, som er tilsendt afdelingsbestyrelsen. Det nævnte antal af boliger er forkert, ellers er der ingen bemærkninger.

Hagen/BAB, Jette, Bettina Foltinger/DAB og Henrik Christiansen/DAB holder møde med Ballerup Kommune.

Centerforeningen
Der er afholdt møde med Centerforeningen, hvor der blev talt om løst og fast.

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse
Der afholdes byggegruppemøder om renoveringen:

19. oktober 2015
17. december 2015

Der afholdes summemøder om renoveringen:

5. oktober 2015
2. november 2015
7. december 2015

Der afholdes beboermøder om renoveringen:

BV 277 – 269 mandag den 5. oktober 2015
BV 267 – 257 mandag den 2. november 2015
BV 255 – 247 mandag den 11. januar 2016

Det blev oplyst, at det går godt med renoveringen.
Rådgiverne er ved at få styr på ventilationen i blok 1, som skulle virke i uge 41 eller 42.

Hver onsdag ved 9-tiden, køres en prøve på ventilationen som skrues helt op. Det tager omkring 10 minutter.

Vinduespudserne har ikke været lige heldige alle steder, men det er bedre end før. NCC har oplyst, at vinduespudserne er færdige.

Dug på udvendig side af termoruderne er et positivt problem, og det er et tydeligt bevis på, at vindu- erne er forsynet med energiruder, samt at de virker efter hensigten.

Energiruder holder varmen på den indvendige side af glasset. Det betyder, at der på visse tider af året er koldere på den udvendige side af glasset end på den indvendige side. Derfor opstår duggen på den udvendige side.

Ved de traditionelle Termoruder, vil du ikke opleve det samme, fordi de er dårligere isolerende. Det betyder, at varmen slipper ud indefra og opvarmer den yderste rude, hvorfor der ikke opstår dug på den udvendige side.

Der er udarbejdet en revideret tidsplan, som indebærer, at blok 3 bliver færdig inden sommerferien og ikke som det var forventet efter sommerferien.

Informationsudvalget
Der vil blive udsendt en folder som erstatning for Beboerbladet, i løbet af 14 dage og udvalget satser på at udsende en hver anden måned.

Frivilligt arbejde - klubber
I forbindelse med synliggørelse af klubberne afventer vi KU ?s beskrivelser af de enkelte klubber.

Deadline for aflevering var KU-mødet, der fandt sted den 28. september 2015, men der er kun modtaget indlæg fra 2 klubber.

På KU-mødet, det blev oplyst, at der mangler borde i KIV til bankospillet om torsdagen. Det vi- ser sig, at der kun mangler et bord, der er 9, men der skal være 10. Der er bordplads til 60 perso- ner.

Husdyrgruppen
Der vil blive indkaldt til møde i starten af november 2015.

Fællesmøde
Der er ikke aftalt fællesmøde og Erik Hansen/Ballerup Kommune er tilskrevet om fællesmødernes fremtid.

Erik Hansen anbefaler, at der sikres en tæt kontakt mellem Ungeafsnittet og Afdelingsbestyrelsen i Grantoften og at vi derfor mødes med jævne mellemrum.

Afdelingsbestyrelsen har efterfølgende aftalt med Erik Hansen, at der afholdes et møde den 28. ok- tober 2015 kl. 17.00 i Dybet.

Hele afdelingsbestyrelsen indbydes til mødet. Det samme gør chefen for vagterne i centret.

Grantoftens rødder, Det gode liv og Bydelsmødre
Knallertværksted i motorklubben?

Motorklubben har på KU-mødet oplyst, at de vil forsøge at finde en, der vil være der en gang om måneden.

Grantoftens forum
Der er stadig midler, der kan søges til projekter.

KIV
Kulturhusudvalget ”Ind i Varmen” har planer om at arrangere en juletur.

Hytten
Det blev oplyst, at der fuld gang både indvendig og udvendig i Hytten i Værløse. Der er opsat et andet komfur og indkøbt nogle småting.

Der har været problemer med afløbet, men det er ved at blive repareret.
Der er stadig mange ting, der skal laves.

Jørgen foreslog, at afdelingsbestyrelsen tager op og kigger på hytten, som trænger til en kærlig hånd.

Hyttegruppen er nedlagt og Hytten hører derfor under FU i samarbejde med ejendomskontoret.

Afdelingsbestyrelsens kontortid torsdag den 5. november 2015 kl. 17.00 – 18.00 varetages af: Lisbeth Elfort Frederiksen.


Download:

151006-pressemeddelelse-afdelingsbestyrelsesmøde-011015.pdf