Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 14. maj 2019

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.00  i grantoftecentrets sal

Afdelingsmødet indkaldes med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 2. Gennemgang af regnskab for 2018 til orientering

  Regnskabet for 2018 udviser et overskud på 1.394.452 kr.
  Der er på flere regnskabsposter forskel mellem regnskab og budget, men overskuddet på driften skyldes især færre udgifter end budgetteret til elektricitet 700.000 kr., forsikringer 250.000 kr., vand 150.000 kr. og administration 100.000 kr.
  Regnskabet bliver kort gennemgået på mødet. Det samlede regnskab kan fås ved henvendelse til ejendomskontoret.
 3. Indstillinger fra afdelingsbestyrelsen:

  3.a. Maling af trappetrin fra stue til 1. sal i GP

  Det er på nuværende tidspunkt ikke tilladt at male trappetrin ifølge Grantoftens vedligeholdsesstandarder og reglement for boligstandarder. Det foreslås derfor, at punkt 14.04 Malede trin ændres fra C til A samt at der tilføjes følgende undertekst til punktet:

  Maling af hele trappetrin fra stue til 1. sal kan udføres i hvid eller lysegrå træværksmaling. Dette efter anvisning fra ejendomskontoret.

  A = Denne ændring / mangel accepteres. Der skal ingen istandsættelse ske.
  B = Denne ændring / mangel istandsættes / betales af afde- lingen.
  C =Skal istandsættes. Istandsættelsen betales af fraflytteren.
 4. Orientering om status på køkkenprojektet.
 5. Eventuelt

HUSK !!! At medbringe din seneste huslejekvittering eller betalingsserviceoversigt.

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen


Download:

Indkaldelse-ekstraordinaert-afdelingsmode-14-maj-2019.pdf