Endelig dagsorden til afdelingsmødet i Grantoften

Endelig dagsorden med bilag, til afdelingsmødet september 2021, i Grantoften.

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af stemmeudvalg.
 4. Godkendelse af forretningsorden.
 5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning v/formanden.
 6. Godkendelse af budget 2022 (Bilag 1) og forelæggelse af regnskab for 2020
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.
 9. Valg af næstformand for afdelingsbestyrelsen for 1 år.
 10. Valg af 9 medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
 11. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
 12. Eventuelt

Download:

Endelig-dagsorden-afdelingsmodet-september-2021-med-forslag.pdf