Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde tirsdag d. 21. september

Afdelingsmødet den 2. september 2021 blev udskudt grundet for stort beboerfremmøde i forhold til Salens brandgodkendte kapacitet.

I stedet afholdes afdelingsmødet

Tirsdag d. 21. september kl. 19.00

i

Grantoftehallen, Platanbuen 1, 2750 Ballerup

Dørene åbnes fra kl. 18.00

Mødets dagsorden er uforandret i forhold til den tidligere husstandsomdelte dagsorden, da der er tale om en udskydelse og ikke et nyt møde. Den fulde dagsorden findes herunder.

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

Endelig dagsorden med bilag, til afdelingsmødet september 2021, i Grantoften.

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af stemmeudvalg.
 4. Godkendelse af forretningsorden.
 5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning v/formanden.
 6. Godkendelse af budget 2022 (Bilag 1) og forelæggelse af regnskab for 2020
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen for 2 år.
 9. Valg af næstformand for afdelingsbestyrelsen for 1 år.
 10. Valg af 9 medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
 11. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
 12. Eventuelt

Download:

Endelig-dagsorden-afdelingsmodet-september-2021-med-forslag.pdf