Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 05. maj 2022

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 05. maj 2022 kl. 19.00 til 22.00

Møde om Samarbejde i bestyrelsen.
Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Formand)
  John Leon Hansen (JH) (Næstformand)
  Belinda Hinz-Jacobsen (BHJ)  
  Irene Hansen (IH)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  Palle Jacobsen (PJ)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Serhat Kücükkart (SK)  
  Malene Andersen (MA)  
  Sanne Magaard (SM)  
  Heidi Bach (HB)  
     
Referent : Irene Hansen (IH)  
     
Ordstyrer: John Leon Hansen (JH)  
     
Afbud:    
 1. Trappen til hotellet.
  Før det endelige møde havde LE en forespørgelse fra Byggesagen om ombygning af det
  gamle hotel til lejligheder.

  Der var blevet forespurgt, om bestyrelsen havde særlige ønsker til at lukke trappen af, der før
  i tiden var trappen op til hotellet. LE var blevet forelagt, at man ikke kunne lukke trappen helt
  af, da der skulle være en ”nødudgang” pga.et hulrum under den gamle trappe. Det var dyrt at
  fylde skakten op med beton eller sand. Paludan & Ramsager havde undersøgt, at det ville
  være billigst at sætte en væg op med en dør, som også var en nødudgang.

  Der blev spurgt, om bestyrelsen ville lægge en tidkapsel ind med materialer om hotellet og
  det ville nogle af bestyrelsesmedlemmerne gerne kigge på.

 2. LE startede med at fortælle, hvordan det var at læse det opslag, der havde været på Facebook
  med hensyn til det meget omtalte referat fra mødet den 02.12.2021.

  Bestyrelsen har tidligere flere gange efterspurgt et referat fra dem, der havde indkaldt il mødet.
  Men har hele tiden fået at vide, at der ikke var noget, men at det var Karinas arbejdsnoter.

  Men lige pludselig kunne Belinda på bestyrelsesmødet i marts fortælle, at det havde hun da,
  og det kunne hun da sende til hele bestyrelsen samt til DAB.

  Flertallet i bestyrelsen kunne ikke godkende et referat, der var over 3 måneder gammelt, og
  dette var et referat der taget, mens at man havde ”skændtes og var presset”, samt så måtte der
  også lige pludselig være en mening med at, det måtte man gerne offentliggøre allivel.

  Samtidigt havde Rasmus Garder indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Selskabsbestyrelsen,
  hvor han også havde dette referat/møde på dagsorden.

  LE synes ikke at det var i orden, at Rasmus kunne sidde med dette referat, når afdelingsbestyrelsen
  ikke kunne få lov til at se det. Ved at spørge Rasmus hvor han havde referatet fra,
  sagde han, at det var fra Serhat.

  Selskabsbestyrelsen kunne ikke forstå, hvorfor at Rasmus kunne sidde med referatet, når afdelingsbestyrelsen
  ikke kunne få lov til at se det.

 3. LE bad de forskellige bestyrelsesmedlemmer fortælle, hvorfor at de var stillet op til bestyrelsen,
  og hvad deres dagsorden havde været.

 4. Det blev meddelt, at det ordinære bestyrelsesmøde, der skulle have været afholdt denne dag,
  blev afholdt ugen efter den 12. maj.2022.

 5. Torsdag den 19. maj 2022 skulle der have været afholdt et afdelingsmøde i Salen, hvor bestyrelsen
  skulle have præsenteret beboerne for materiale omkring ladepladser, hvilke udbydere,
  der havde været indbudt til at afgive tilbud, samt hvilken udbyder som bestyrelsen ville anbefale.

  Men DAB havde ikke et færdig materiale klar, så der kunne ikke afholde et møde, hvor der
  ikke kunne præsenteres noget som helst.

  I stedet vil der blive afholdt et bestyrelsesmøde, hvor vi begynde at finde ud af, hvad vi skal
  have af parkeringspladser, samt hvilke problematikker der er nu, og hvilke der nok vil
  komme.

 6. LE informerede, om at hun var ved at undersøge, hvad det ville koste at have digitalt streaming
  og afstemning til et afdelingsmøde.

  Dette har været undersøgt nogle gange før, men er gået lidt i stå, da der har været mange forhindringer
  - blandt andet hvordan at man kan undgå, at der bliver snydt.

  LE lagde sig lidt op ad, at da DAB havde afholdt generalforsamling og garantforsamling i
  2021, havde det været tidskrævende og der var meget personale på, for at få det til at fungerer.

  Efterfølgende har LE undersøgt det yderligere, og vil fremlægge det for Selskabet ved førstkommende
  møde d, 30. maj 2022. Grunden til, at det bliver fremlagt for BAB først, er fordi,
  det kommer til at koste rigtig mange penge, og det er selskabet der skal godkende dette.

 7. Vi skal have mere fokus på det stigende rotteproblem, der især er nede i rækkehusene.

  Det skal undersøges sammen med Ballerup Kommune, hvad vi kan gøre, og om vi skal have
  vores kloakrør gennemfilmet, så vi kan se, om de kommer op nede fra kloakkerne, eller hvor
  de kommer fra.

  Men der skal også fokus på de haver, hvor der er dyrehold, samt at der også er beboere der
  har foderbræt til fugle, for her kan der også være en slags ”buffet”.

  Bestyrelsen er i dialog med Driften, hvordan at vi skal takle dette.

 8. BHJ efterspurgte mere opfølgning på vores mødekaldender.

  Men der er lidt svært, når de forskellige udvalg ikke melder ind, hvornår at de har møder eller
  andre aktiviteter. Men LE vil kigge på det, og tage den med BNR.

 9. LE og SM orienterede om, at de havde været på en boligforeningsdagsmesse, og her havde de
  set nogle inddækkede altaner i samme størrelse som Platanbuens. Så de bad Miljø/teknik om
  at overtage sagen og finde ud af, om det bedre kan betale sig med dette end med markiser,
  som kan være en meget dyr løsning for beboerne.

 10. Der er blevet ansat en ny varmemester som starter den 01.06.2022. Samtidig starter der 2 nye
  ejendomsfuktionærer. Yderligere vil der blive ansat 3 sommervikarer.

Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-5-maj-2022.pdf