Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. maj 2022

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 19. maj 2022 kl. 19.00 til 22.00

Møde om Fremtidens parkeringspladser i Grantoften.

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Formand)
  Belinda Hinz-Jacobsen (BHJ)  
  Irene Hansen (IH)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  Palle Jacobsen (PJ)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Serhat Kücükkart (SK)  
  Malene Andersen (MA)  
  Sanne Magaard (SM)  
  Heidi Bach (HB)  
     
Referent : Lisbeth Elfort (LE)  
     
Ordstyrer: Lisbeth Elfort (LE)  
     
Afbud: John Leon Hansen (JH)  

Parkeringspladser

Der var indkaldt til dette møde, da vi har udfordringer med:

  • Manglende parkeringspladser i Rækkehusene.
  • Ny tilkørselsvej til når vi skal renovere rækkehusene.
  • Mange firmabiler
  • Handicappladser
  • Gæsteparkeringspladser via parkeringsfirma Uno park.

Vi snakkede, om hvordan fremtidens parkeringsbehov måske ville se ud, og hvilke udfordringer, som vi måske kunne gøre noget ved nu eller planlægge til senere. Men også være bedre til at lægge det ind i fremtidens byggeprojekter.

LE fremlagde, at formandskabet i BaB har talt med formanden for teknik- og miljøudvalget i Ballerup Kommune Hella Tiedemann. De har forespurgt, om vi kunne anlægge en anden/ny vej ind til byggepladsen, så alle lastbilerne ikke kører forbi børnehaven, men også så vi adskiller byggeriets lastbiler og beboernes biler.

Den GRØNNE streg på kortet er det, som vi i samarbejde med rådgivende ingeniørfirma på renoveringsprojektet, har foreslået kommunen at få tilladelse til.

Det bliver i den del af ”Gryden”, der er ved containerpladsen. Der bliver nogle udfordringer i at skulle afstive det omlæggende jord, men det må Olaf Jørgensen komme med et bud på.

Vi forespurgte kommunen, om vi bagefter kunne omlægge dette til parkeringspladser, og det vil forvaltningen kigge på.

Sammen med formanden for Miljø/teknik PJ foreslog LE, at man anlagde en særskilt parkeringsplads, det som er tegnet med GULT, hvor man kunne anlægge en plads, som var hegnet ind med en BOM i indgangspartiet, samt lyscensorer som tænder ved bevægelse i området. Her kunne man sige, at firmabilerne kunne parkeres ved at man betalte et beløb hver måned på fx 50 kroner. Ligesom at man betaler til trailerpladser, campingvogne, carporte og garager. Dette skal op på et beboermøde, men LE og PJ synes, at vi skulle overveje dette.

Det var en positiv stemning i bestyrelsen om dette, så det er et punkt, Miljø/teknik- udvalget arbejder videre med.

Den RØDE trekant er det sted ved gård 1 – 4, hvor der holder rigtig mange biler, da der er mange lejemål, der skal benytte dette sted.

Det samme problem har de også i højhusene ved endeparkeringspladserne, hvor man dels deler med den første opgang i den anden blok, men i 3. blok er der mange opgange, der skal dele om få parkeringspladser,

Vi havde også emnet handicapparkeringspladser oppe, da kontoret og bestyrelsen har fået en del henvendelser. Emnet var ligeledes oppe på havevandringen i 2021, hvor vi kiggede på forholdene ved 3. blok.

Men nogle af forslagene går på at få nogle større båse, da man som regel skal bruge mere plads på at komme ud af bilen, og derved skal have bildøren helt op for at komme ud af bilen.

FLH påpegede også  at der nok også kunne komme forspørgelser på større handicapbiler som fx en minibus.

Der var en del diskussion om dette, og man blev enige om at emnet skulle tages med, når vi gik i gang med at skulle planlægge sammen med driften. Vi skal kontakte nogle af de andre store boligselskaber og spørge om deres erfaringer, og hvordan de kom i gang med deres anlægsprojekter.

Dette møde var starten på, at vi skal være mere skarpe på hvordan at vi planlægger i fremtiden, men også for at få hul på dette problem, for at det ikke vokser os over hovedet.

Da vi var færdige med mødet, spurgte ejendomsleder Flemming Hjort, om han måtte præsentere sig selv, da næsten hele bestyrelsen var samlet.

Så det gjorde Flemming, og der kom en god dialog ud af dette.


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-19-maj-2022.pdf