Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde torsdag d. 1. September 2022

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde

Afdelingsbestyrelsen indkalder hermed til ordinært afdelingsmøde, som afholdes:

Torsdag den 1. september kl. 19.00 i Grantoftecentrets Sal

Foreløbig dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af stemmeudvalg.
 4. Godkendelse af forretningsorden.
 5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning v/formanden.
 6.  Godkendelse af budget 2023. Budgetforslaget udsendes sammen med endelig dagsorden senest
  8 dage før mødet.
 7. Orientering om udfordringer i forbindelse med nyt ejendomskontor
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg af næstformand for afdelingsbestyrelsen. Vælges for 2 år.
 10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
 11. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
 12.  Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7, skal indleveres til afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, Baltorpvej 221, senest den 15. august 2022 kl. 19.00. Indkomne forslag vil blive omdelt en uge før mødets afholdelse. Afdelingsbestyrelsen opfordrer til, at indkomne forslag indsendes før sidste frist, så der bliver mere tid til at undersøge mulighederne for gennemførelsen af forslaget, samt tid til at skabe et godt grundlag for beslutning.

Afdelingsbestyrelsen håber, at du kommer til afdelingsmødet og vil medvirke til en god debat om de ting, der sker i Grantoften. Din deltagelse er nødvendig, hvis vi skal have et godt og velfungerende beboerdemokrati.

HUSK – MØD OP OG FÅ INDFLYDESE!

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Download:

Indkaldelse-ordinaert-afdelingsmode-01092022.pdf