Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde 10. november 2022

Kære Beboere

Ved en urafstemning i juni 2021 godkendte beboerne helhedsplanen for rækkehusene i Grantoften. Efterfølgende har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte til helhedsplanen. Imidlertid indeholder helhedsplanen en række arbejder, hvor Landbyggefonden ikke dækker hele udgiften. Planen vil derfor få nogle huslejemæssige konsekvenser, som skal godkendes af beboerne.

Vi indkalder dig derfor til

ekstraordinært afdelingsmøde 10. november 2022 kl. 19:00 i Salen, Platanbuen 14

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

  2. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

  3. Kort gennemgang af helhedsplanen for rækkehusene ved Carsten Sørensen fra ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S

  4. Økonomi ved helhedsplanen ved Henrik Glæsner Christensen, DAB

  5. Gennemgang af huslejekonsekvenser

  6. Spørgsmål og debat

  7. Afstemning om helhedsplan

  8. Tak for i aften

Den temaavis som blev udarbejdet i 2021 bliver opdateret. Vi vil imidlertid gerne spare på papiret, så fra den 4. november kan temaavisen ses på hjemmesiden. Der er også fysiske eksemplarer, som vil kunne afhentes på ejendomskontoret.

Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen


Download:

Indkaldelse-ektraordinaert-afdelingsmode-10-november-2022.pdf