Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde 24. januar 2023

Til beboerne i Grantoften

Vi indkalder hermed til

Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 19.00 i grantoftecentrets sal

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg
 2. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen
 3. Præsentation af løsningsforslag for opsættelse af ladestandere i Grantoften
  Afdelingsbestyrelsen har bedt 2 firmaer, Clever og Nortec, om tilbud på opsætning af ladestandere til el og hybridbiler i afdelingen. På mødet vil firmaerne præsentere deres forslag til placering, pris ved anvendelse og betalingssystem.
  Skriftlig information om firmaernes løsningsforslag, priser mm. omdeles en uge før mødet.
 4. Afstemning
  a) Skal afdelingen have opsat el-ladestandere?
  b) Hvis ja,- hvilket firma skal vælges?
 5. Tak for i aften

Adgang til afdelingsmødet har boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver fremmødt husstand har 2 stemmer, uanset størrelse og antal fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Husk at medbringe din seneste huslejekvittering eller betalingsserviceoversigt.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen


Download:

Indkaldelse-ekstraordinaert-afdelingsmode-24-januar-2023.pdf