Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 5/1 2023

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 5/1 2023 kl. 19.00 til 21.00.

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Sanne Magaard (SM)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Malene Andersen (MA)  
  Heidi Bach (HB)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Søren Jørgensen (SJ)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
     
Suppleanter: Martin Jensen (MJ)  
  Alex Petersen (AP)  
  Bettina Krogh (BK)  
     
Referent: Irene Hansen (IH)  
  Lisbeth Elfort (LE)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Kontortid: Lisbeth Elfort (LE)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 8. december 2022

Beslutning: Referatet er godkendt

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet

Der var ingen orientering.

2.2 Forretningsudvalget/Formanden

Orientering:

 • Oversigt over igangværende og kommende projekter er udsendt fra FU til bestyrelsen 30. december 2022. Gensendt 2. januar 2023.
  Beslutning: Bestyrelsen var glade for det initiativ, som FU havde taget med at udarbejde denne oversigt. Bestyrelsen ønsker denne information 2 gange om året.
 • Opgaver til udvalg i forbindelse med bestyrelsesseminar:
  Hvert udvalg skal forberede et oplæg på 15 minutter. Derudover kan udvalgene komme med ønsker til langstidsbudgettet.
  Der er for lovgivers side et krav om 30 års budgetter, men DAB har en strategi om, at afdelinger begynder at lave 50 års budgetter, da det forventes, at det er det, som bliver lovgivende om ikke så længe. Det er ikke nemt at lægge et budget over en så lang årrække, men det må gøres så godt som muligt.
 • Den gamle materialegård:
  Der skal findes penge til at ”nedrive/nedlægge” den gamle materialegård.
  BaB vil forsøge at søge LBF, om afdelingen kan bruge nogle at de penge, der kommer fra salget af grunden til Rema 1000. Ellers skal bestyrelsen finde pengene i budgetterne.
  Det er meningen, at der skal der anlægges flere parkeringspladser, når materialegården er nedlagt.
 • Parkeringsregler/Parkeringsfirma:
  Der har været en del skriveri på Facebook omkring vores parkeringsfirma. Der er uddelt 11 parkeringsbøder nytårsaften.
  Der har også været fremme på Facebook, at bestyrelsen selv ringede efter parkerings-vagterne. Men det er beboerne, der selv kontakter parkeringsfirmaet, fordi der holder biler ulovligt parkeret. Ulovlig parkering kan give problemer i forhold til f.eks. Brandveje.

Beslutning: Bestyrelsen vil ikke lave særskilte regler for fx juleaften, som der er nogle beboere, der har givet udtryk for. Bestyrelsen ønsker, at Parkeringsfirmaet oplyser, hvor tit de er til stede i Grantoften. Bestyrelsen ønsker at beholde den ordning, som afdelingen har i dag.
Bestyrelsen ønsker at undersøge, om der kan ”graves” lidt mere ind i ”gryden”, hvor de lange varebiler kan holde, så 2 biler kan passere hinanden på vejen.

2.3 Miljø- og teknikudvalg

Der var ingen nyheder.

2.4 Beboerhusudvalget

 • Nøglerne til det nye beboerhus blev overrakt til formanden for beboerhusudvalget.
 • Udvalget ønsker, at der bliver gjort hovedrent men vil gerne selv male lokalerne.
 • Udvalget har holdt møder med nogle af brugergrupperne, og resten af brugergrupperne vil blive indkaldt til møde senere, når der er kommet styr på lokalerne.
 • SJ spurgte, om der ville komme en bestyrelse, der skulle tage sig af beboerhuset og fordele lokalerne.
  Hertil svarede udvalget, at det er beboerhusudvalget, der styrer dette.
 • Beboerhusudvalget har udformet regler, der gælder for adfærd og opførsel i huset.
 • Der er ingen klubber i beboerhuset, det er brugergrupper, der benytter lokalerne efter aftale med beboerhusudvalget.
 • Beboerhuset er åbent for alle i Grantoften, men man skal opføre sig ordentligt.

2.5 Informationsudvalget

Udvalget håber at komme med et nyhedsbrev til februar 2023 og et beboerblad til marts 2023.

3.0 EKSTRAORDINÆRE AFDELINGSMØDER

Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde d. 24. januar 2023, hvor der stemmes, om der skal være ladestandere i Grantoften, og hvem der skal være leverandør.
Der kommer 2 leverandører og præsenterer oplæg. Det er Clever og Nortec.
Efter mødet vil afdelingsbestyrelsen og den valgte leverandør aftale, hvor mange ladestandere, der skal stilles op til at starte med, og hvor de skal stå. Dette arbejde vil påbegynde i starten af februar.

Der vil komme et ekstra punkt på afdelingsmødet til april, hvor bestyrelsen vil præsentere et oplæg til opladning til elscootere (oprindeligt forslag stillet i 2020 af beboer).
Der er på blok 3 som eksempel blevet opsat ”postkasser” på sydsiden, hvor beboerne vil få mu-lighed for at trække strøm til elscootere. Planen er, at ”postkasserne” skal op på sydsiden af alle blokke. Derefter kan beboerne købe et stik og en brik til opladning på ejendomskontoret. Det vil koste kr. 75,- om måneden at lade via postkassen. Beløbet trækkes over huslejen.
Forslaget, der var med på afdelingsmødet i september 2022, vedr. skure, har bestyrelsen trukket tilbage.

Hegn over råderetten vil også komme med på mødet i april. Der har været nogle problemer med de hegn, som er sat op mod havesiden og ved køkkensiden. Bestyrelsen, DAB og ejen-domskontoret arbejder på at finde en løsning på hegnsproblematikken, men det er ikke lige til, da firmaet, der satte hegnene op, er gået konkurs.
Selvom nogle beboere er utilfredse med sit/sine hegn, kan man ikke lade være med at betale det aftalte over huslejen. Udgiften til opsætning af hegn, er lagt ud fra afdelingens fælles penge, som bruges i driften. Lige nu er puljen, hvor afdelingen har lånt af vores egne penge rigtig stor, da vi også bruger denne pulje på sikkerhedsdøre, køkkener og de opsatte hegn.

4.0 KU

Det er aftalt at der bliver lavet en gennemgang af alle klubber, for at sikre at diverse tiltag i klubberne er lavet ordentligt/forsvarligt.

KU afholder åbent hus-arrangement i klubberne d. 4. marts 2023.

5.0 Helhedsplanen Grantofteparken

Ved de 2 fremvisninger, som har været i de 2 prøveboliger samt ved det efterfølgende møde i Salen, har der været stillet en del spørgsmål.

Byggeudvalget gennemgået spørgsmålene og har lavet en del om i boligerne, så det kommer til at være nogle forandringer, når vi igen inviterer til åbent hus.

Byggeudvalget har valgt kun at have den ene prøvebolig til åbent hus-arrangement, og det bliver den i 682 i gård 10 d. 8. og 9. februar 2023 mellem kl. 16 – 18.
Der er blevet husstandsomdelt en invitation.

6.0 SPØRGSMÅL VEDR. DEN NYE MATIERALEGÅRD FRA SJ:

SJ manglede svar på, hvad der er ”gået galt” med værkstedet ”maskinhallen”.
Økonomien til at bygge hele den nye materialegård er blevet bevilliget på forskellige afdelingsmøder, samt så har BAB bevilget ½ million til at starte med.

7.0 KONTORTID

Der var 1 henvendelse i kontortiden.

Åben del sluttede kl. 21:00


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-5-januar-2023.pdf