Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 2/3 2023

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 2/3 2023 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Sanne Magaard (SM)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Malene Andersen (MA)  
  Heidi Bach (HB)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Søren Jørgensen (SJ)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
     
Suppleanter: Martin Jensen (MJ)  
  Alex Petersen (AP)  
  Bettina Krogh (BK)  
     
Referent: Irene Hansen (IH)  
  Lisbeth Elfort (LE)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud: Søren Jørgensen (SJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
     
Kontortid: Heidi Bach (HB)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 2. februar 2023.

Referatet er godkendt

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet.

• Der er dialogmøde med Ballerup Kommune d. 8. marts 2023.
• Der er bestyrelsesmøde d. 21.marts 2023.

2.2 Forretningsudvalget/Formanden

Orientering:

Rema 1000
Bestyrelsen indhenter en tidsplan fra Rema samt et matrikelkort over den frasolgt grund, så planlægning af placering/genopførsel af f.eks. græsplæne, familiegynge og Pergola kan påbegyndes.

Ny løsning til elscooter
Bestyrelsen overvejer igen på en ny løsning , hvor der sættes et stik op, hvor der skal bruges en brik/chip for at få strøm i stedet for et almindeligt stik bag en postkasse. De postkasser, der er sat op, vil blive siddende, men ved hærværk vil de ikke blive repareret. I blok 1 og 2 vil der kun blive sat et stik op.
Bestyrelsen/ejendomskontoret vil orientere nærmere, når det er undersøgt, om denne løsning er mulig, og hvad den vil koste.

Internet ved Dansk Kabel-tv
HC arbejder på en prøveopsætning hos Alex, så vi evt. kan komme med et oplæg til en router, der er stor nok. HC spørger Peter Gelstrup fra Dansk Kabel-tv.

Ny køkkenpulje
Bestyrelsen skal gentænke køkkenpuljen, for der er kommet prisstigninger (som alt andet).
Der er til køkkenpulje godkendt køb 65.000 over råderetten, og derudover el og vvs for 10.000, som afdelingen betaler. Når køkkenerne stiger i pris, skal køkkenpuljerne endnu engang på et afdelingsmøde, ligesom Ballerup kommune også give en ny tilladelse, da det kan have indflydelse på boligtilskud m.v. Der vil blive kikket på, hvilken ovn/kogeplade løsning, der skal være mulig.

Lukkede altaner på Platanbuen
FU + HEC holder møde med Platanbuens beboere d. 15. marts. Beboerne vil blive præsenteret for et forslag til opsætning af lukkede altaner samt økonomien bag projektet. Mødet er kun for beboere.

Åbningstider ejendomskontor
Kontoret har bedt BAB om en forlængelse af den nuværende aftale, da de endnu ikke er i mål med at alle på kontoret skal kunne udføre alle opgaver, og heller ikke er fuldtallige. Dette er blevet bevilliget frem til 1. juli 2023. Hvis det bliver muligt at udvide åbningstiderne tidligere, vil dette ske.

FU har bedt personalet på kontoret komme med et oplæg til, hvordan at de ønsker åbningstider skal være fremadrettet, både telefonisk og personligt.

Helhedsplanen i Grantofteparken
Der er blevet afholdt åbent hus i GP nr. 682.
Næste møde i byggeudvalget er d. 9. marts 2023, hvor spørgsmål fra beboerne vil være med i dagsordenen.
Begge prøveboliger er meldt færdig til kontoret fra vores rådgivere, så de gerne skulle kunne lejes ud fra d. 1. april 2023. De fremtidige beboere bliver underrettet om, at boligerne også kommer med i Helhedsplanen.

Drift
PJ og IH orienterede bestyrelsen om mødet med koordineringsudvalget.

Vaskeriet
Bestyrelsen vil gerne gå tilbage til de gamle åbningstider igen, da der ikke har været mere ballade. PJ vil undersøge med kontoret om indgangsdøren fra Grantoftestrædet er blevet lavet. Det var blandt andet denne dør der var blevet ødelagt.

2.3 Miljø- og teknikudvalg

Udvalget havde holdt møde om tirsdagen.
Der var ikke yderligere information fra udvalgets møde.

2.4 Beboerhusudvalget

Bøtø
Udvalget informerede om de udfordringer – bl.a. prisstigninger - der er med årets sommerkolonier.

Flytning til det nye beboerhus.
Så blev inventaret fra det gamle beboerhus flyttet over til det nye.
Der mangler lige den sidste finish, men det er undervejs.
Udvalget knokler med at få huset indrettet og afholde møder med brugergrupperne.

Planlagte ture.
Der vil snarest komme besked ud om salg af billetter til Vikingspillet i Frederikssund og til påskebanko i Salen (som holdes sammen med GB).

Navneskift.
Huset har skiftet navn til Grantoftens Beboerhus som forkortes GBH.

2.5 Informationsudvalget

Kopimaskine/printer er blevet flyttet til det nye beboerhus, og der er blevet indkøbt en Router, så maskinen er tilkoblet internettet.
Udvalget er i gang med at printe det nye beboerblad, men der har været en del udfordringer.
Bladet kommer ud hurtigst muligt.

3.0 KU

Der har været holdt et møde mellem formandskabet i KU og FU fra bestyrelsen.
Det var et konstruktivt møde, hvor der blev snakket fremtidigt samarbejde og afholdelse af

4.0 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGMØDE 27. APRIL 2023

Deadlines:

Deadlines punkter  
Materiale til punkter til FU-møde 22. marts 2023
Frembringelse til godkendelse på bestyrelsesmøde 30. marts 2023
Udsendelse af dagsorden 13. april 2023

HUSK - at bestyrelsesmødet er flyttet til den 30. marts.2023 fra den 13. april.2023.

5.0 Eventuelt.

Bestyrelsen har givet tilladelse til, at Ballerup Kommunes hjemmepleje ekstraordinært i timerne fra kl. 20 til 06 må holde på de gule kryds ved miljøstationerne. Bilerne skal have gyldigt skilt fra Ballerup Kommune i forruden.

6.0 KONTORTID

Der var 1 beboerhenvendelse i kontortiden vedr. forskellige emner.
Beboeren vil få et skriftlig svar tilbage.

ÅBEN DEL SLUTTEDE KL: 21.18


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-2-marts-2023.pdf