Referat af ekstraordinært afdelingsmøde den 24. januar 2023

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19.00 i Grantoftecenterets sal.

I mødet deltog 44 husstande.

0. Velkomst

Lisbeth Elfort (LE), formand for afdelingsbestyrelsen bød velkommen.

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Afdelingsbestyrelsen foreslog Henrik Christiansen som dirigent, og beboerne godkendte forslaget.
HC takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og indkaldt i henhold til vedtæg-terne. Ligeledes var dagsordenen udsendt rettidigt.
HC foreslog Lisbeth Elfort, som referent. Lisbeth blev valgt.
HC foreslog, at mødet nedsatte et stemmeudvalg. Valgt blev Heidi Andersen, GP 20, Alex Petersen, GP 278 og Heidi Bach GP 840.

2. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen

Lisbeth Elforts tale:

”God aften!
Afdelingsbestyrelsen vil gerne byde velkommen til dette afdelingsmøde om ladestandere.
Flere beboere har efterspurgt ladestandere til el-og hybridbiler, så I også kan tage del i den grønne omstilling. Afdelingsbestyrelsen har fået 2 tilbud, som vi beder jer tage stilling til i aften.
Det har været en lang proces, hvor mulighederne og priserne har været under forandring. Men i afdelingsbestyrelsen mener vi, at vi har fundet nogle leverandører, som kan tilbyde et godt produkt. Vi har lagt vægt på:

 • At det ikke koster de beboere, som ikke benytter ladestandere penge, at der opsættes ladestandere i afdelingen.
 • At vi ikke er bundet til en bestemt leverandør i fremtiden.
 • At der er mulighed for at udvide, når der en dag er flere elbiler i afdelingen.

Nogle har spurgt, hvorfor man ikke bare kan benytte den strøm, som vi producerer med solcellerne og opbevarer i batterier - den er jo gratis. Men vi bruger selv strømmen til andre formål bl.a. belysning og ventilation. Hvis strømmen fra solceller bruges til at oplade elbiler, så skal afdelingen, altså fællesskabet, købe mere strøm på markedet. Herudover er der nogle praktiske og juridiske forhindringer, for det faktisk temmelig kompliceret at være solcelleejer og el-producent!
I dag vil repræsentanter fra Nortec og Clever præsentere deres løsninger. Vi håber, at I vil få en god aften, hvor alle spørgsmål vil blive besvaret af de to leverandører.
Når de er færdige med at svare på jeres spørgsmål, så vil vi sige dem tak for i aften og sende dem hjem. Herefter skal vi beslutte, om vi skal opsætte ladestandere og hvis I siger ja - hvem der bliver tilbudt opgaven.
Jeg håber, vi får en god aften.”

3. Præsentation af løsningsforslag for opsættelse af ladestandere i Grantoften

Fra begge leverandører er der inden afdelingsmødet husstandsomdelt en præsentation samt en sammenligningsoversigt (sammenligning vedhæftet som bilag efter dette referat):

Enkelte punkter fra præsentation af Rasmus Orth fra Clever:

 • Clevers løsning er uden omkostninger for Grantoften – Clever dækker etableringsomkostninger, løbende driftsomkostninger og trækker strømmen i terræn med afregning direkte overfor elselskab. Clever har tilbudt op til 21 dobbelt ladestandere.
 • Individuelle løsninger for forbruger. Ad hoc afregning eller via abonnement. Forbrug kan følges på Clever App.
 • Et kundeforhold giver adgang til alle ladestandere i Danmark.
 • Opladning kan enten være kun for beboere eller for alle.

Enkelte punkter fra præsentation af Martin Sjøgren fra Nortec:

 • Nortec driver afdelingens vaskeri i forvejen.
 • Ingen faste abonnementspakker. Betaling kan ske over husleje.
 • Når bilen er færdigopladet, får ejer en sms om at fjerne bilen.
 • Kan både kun være et lukket system for Grantoftens beboere eller halv- eller hel offentligt. Hvis der skal være halvoffentligt, vil laderne ikke fremgå af App’s, men er de fysisk ledige, kan der oplades af alle.

For begge leverandører gælder, at der efterfølgende træffes aftale med bestyrelse og drift om opsætning af ladestanderne. Det vil have betydning for opsætning, hvor gravstenene (strøm) er placeret.

Der kikkes på muligheden for at trække strøm til en lader i garage/carporte. Beboere skal selv betale for installering.
Bestyrelsen går i dialog med parkeringsfirmaet UnoPark om regler omkring ladestandere. Umiddelbart må man holde 3 timer og lade, dog ikke om natten mellem 23 og 5.

4. Afstemning

Afdelingsbestyrelsen gjorde inden afstemningen opmærksom på, at de gerne ville anbefale Nortec.

Ligeledes var der spørgsmål til bestyrelsen fra Salen. Disse omhandlede bl.a. parkeringsproblematik-ker, da opsætning af ladestandere vil give færre parkeringspladser samt muligheden for at inddrage pladser ved tankstationen. Afdelingsbestyrelsen svarede, at de arbejder på at fremlægge forslag til en helhedsløsning for Grantoftens parkeringspladser til afdelingsmødet i april eller august.

Der blev også talt om behovet for ladestandere generelt. Bestyrelsen fortalte, at da den lavede en spørgeskemaundersøgelse for 1 år siden, var besvarelsesprocenten kun 8%.

Afstemning:

a) Skal afdelingen have opsat el-ladestandere?

Der var ved håndsoprækning et overvældende flertal for, at det skal Grantoften.

b) Hvis ja,- hvilket firma skal vælges?

Resultat af skriftlig afstemning:

Clever: 42 stemmer
Nortec: 41 stemmer
Blanke stemmer: 2 stemmer

Clever blev hermed valgt som leverandør.

5. Tak for i aften

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 19.50.

Lisbeth Elfort, Referent
Henrik Christiansen, Dirigent

Bilag fra hustandsomdeling inden afdelingsmødet:

Sammenligning: Clever Nortec
     
Daglig brug    
Ladepris? Ad-hoc opladning forrige måneds el spotpris +60 øre. Justeres hver måned. Måned abonnement 799 EV og 429 PHEV Den aktuelle elpris fratrukket elafgift + Basispris til Nortec på inkl. moms kr. 1,60 = Brugerpris.
Afgift for at benytte ladestander? Nej Nej
Tilslutnings model App eller ladebrik App eller brik.
Hvordan betaler bruger? Slutbruger har direkte aftale med Clever Via husleje eller direkte til lade operatør. Begge løsninger tilbydes.
Mulighed for at lade andre steder? Ja. Alle tilgængelig Clever bokse Ja.
Antal foreslåede standere/placering 42

Grantofteparken: 5 dobbelte standere.
Baltorpvej: 15 dobbelte standere.
Platanbuen: 1 dobbelt stander.
I alt: 21 dobbelt standere

     
Det praktiske    
Skal lade-stander være tilgængelig for udefrakommende? Det er ikke en Clever beslutning. Ejendommen beslutter.
Hvem beslutter eventuelle parkeringsrestriktioner og konsekvenser? Det er ikke en Clever beslutning Ejendommen beslutter.
     
Det med småt!    
Afdelingens andel af etablering? 0,- 0,-
Bindingsperiode? 31/12-2029 6 måneder.
Mulighed for tilbagekøb? Udstyret ejes af afdelingen Ja.
Mulighed for senere at have andre udbydere af el-ladestander i afdelingen? Clever har ikke krav om eksklusivitet. Så alle er velkomne Ja.
Forsikring? Dækkes af Clever Nortec A/S afholder udgift.
Service/reparation/fornyelse? Dækkes af Clever Nortec A/S afholder udgift.
Krav om minimumsomsætning på ladestanderne? Nej Nej, ingen minimums-omsætning de første 2 år.
Fra år 3 vil der være en daglig omsætningsgaranti på inkl. moms kr. 428,- svarende til en daglig omsætning på inkl. moms kr. 20,- pr. dobbelt ladestander.
     
Andet: Separat afregningsmåler så afdelingen ikke har nogen strømrisiko. Løsningen kan skaleres på sigt Der ydes 100% fri support, service og vagtservice:
Nortec supporterer brugerne med eget professionelt kunde-servicecenter både telefonisk og online i tidsrummet 08:00 til 20:00 - 365 dage om året.
Nortec servicerer med landsdækkende netværk af egne professionelle serviceteknikere.

Download:

Referat_ekstraordinaert_afdelingsmode_24_januar_2023.pdf