Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde torsdag den 24. August 2023

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde
torsdag den 24. August 2023
kl. 19.00 I Grantoftecentrets Sal

Foreløbig dagsorden for mødet:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af stemmeudvalg.
4. Godkendelse af forretningsorden.
5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning v/formanden.
6. Godkendelse af budget 2024. Budgetforslaget udsendes sammen med endelig dagsorden senest 8 dage før mødet.
7. Indkomne forslag.
8. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. Vælges for 2 år.
9. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen.
10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen.
11. Eventuelt.

Se den endelige dagsorden, med forslag og budget.

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7, skal indleveres til afdelingsbestyrelsen, ejendomskontoret, Baltorpvej 221, eller sendes på mail til kontakt@kontorbab.dk senest den 10. august 2023 kl. 12.00. Indkomne forslag vil blive omdelt en uge før mødets afholdelse. Afdelingsbestyrelsen opfordrer til, at indkomne forslag indsendes før sidste frist, så der bliver mere tid til at undersøge mulighederne for gennemførelsen af forslaget, samt tid til at skabe et godt grundlag for beslutning.

Afdelingsbestyrelsen håber, at du kommer til afdelingsmødet og vil medvirke til en god debat om de ting, der sker i Grantoften. Din deltagelse er nødvendig, hvis vi skal have et godt og velfungerende beboerdemokrati.

HUSK – MØD OP OG FÅ INDFLYDESE!

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen


Download:

Indkaldelse_ordinaert_afdelingsmode_24 august_2023.pdf