Referat konstituerede afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 30. august 2023

Referat fra konstituerede afdelingsbestyrelsesmøde torsdag d. 30. august 2023 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Allan Hausmann (AH)  
  Sanne Magaard (SM)  
  Malene Malta (MM)  
     
Referent: Malene Malta (MM)  
  Heidi Bach (HB)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud:    

1.0 VELKOMST AF FORMAND

Orientering:

HB indledte med at sige velkommen, og fortælle, at hun ønsker, at vi alle - på trods af eventuelle uenigheder ang. valget - får et godt samarbejde. HB berettede, at der er en begyndelse på dialog mellem hende og DAB og driften.
Videre berettede hun, at hendes ambition er, at vi kan samarbejde på trods af uenigheder og forskellige holdninger. HB bød Allan og Rasmus velkommen i bestyrelsen.

Allan kommenterede, at han ønsker at vi samarbejder i vores beboers interesse, og at vi udadtil kan stå som en fælles bestyrelse. Han komplimenterede Irene Hansen og Heidi Bachs store indsats for at få information ud.

2.0 KONSTITUERING AF UDVALG

Informationsudvalg:
Formand: Irene
Øvrige medlemmer: Jeannie, Bettina & Sanne (Suppleant)

Beboerhus:
Formand: Jeannie
Øvrige medlemmer: Martin, Heidi A, Kjeld & Malene (Suppleant)

Miljø & Teknik:
Formand: Alex
Øvrige medlemmer: Bettina, John, Rasmus, Palle, Allan & Sanne (Suppleanter)

Da der var mange der gerne ville deltage i M&T, måtte der en afstemning til

3.0 VALG TIL FU (FORRETNINGSUDVALGET)

FU består at formand og næstformand, plus én formand for ét af udestående udvalg. Derudover er DAB også repræsenteret

Ønsker valg til FU.

Valgt til FU: Alex

4.0 EVENTUELT

Palle informerede om byggeudvalget. I byggeudvalget sidder:

Henrik Glæsner
Henrik Christiansen
Hagen Ahlgren
Lisbeth Elfort
John Jacobsen
Palle Jacobsen
Sanne Magaard

Åben del sluttede: 20:15


Download:

Referat_afdelingsbestyrelsesmode_30_august_2023.pdf