Orientering om ejendomskontoret

Kære Beboere i Lindebo, Dalvænget, Grantoften og Søtoften.

Endnu et beboerbrev med en status om ejendomskontoret i Fællesdriften. Og endnu et beboerbrev med ønsket om jeres tålmodighed og hjælp til at få brugt de nuværende ressourcer bedst muligt.

Personale og bemanding

De 2 vikarer, som blev ansat på kontoret i sommer, har været med til at sikre, at beboerhenvendelser og ind- og udflytninger kunne ske til trods for udfordringer med sygemeldinger og ferie.

I kan fortsat hjælpe os ved, at det kun er aktuelle og akutte henvendelser, som bliver sendt lige nu. Vi ved godt, der er et efterslæb at samle op på, det kommer vi til senere på året. Når vi er klar, så melder vi mere ud om det.

Vi har samtidig manglet 6 stillinger i det grønne i Grantoften, så det er helt forventeligt, at I kan se det. Ellers var der jo for mange med normal bemanding.

Vi arbejder fortsat intenst på at få besat de ledige stillinger. Vi er klar over at det har tæret på jeres tålmodighed, når åbningstiderne og ikke mindst personligt fremmøde, har været begrænset, eller der har været lukket helt ned. Men det har været nød-vendigt for at sikre ressourcer til det akutte.

Når vi har bemandingen helt på plads, så hører i fra os igen.

IT-system

Vi er nu klar til at implementere et nyt, men velkendt IT-system. Systemet gør det mere enkelt for kontoret at behandle og systematisere indkomne beboerhenvendelser. Det betyder, at I fremadrettet skal bruge mailadressen:

kontorbab@boligafdeling.dk

Kommer I til at bruge den gamle, så får I en besked tilbage med den nye adresse. Viderestilling er ikke muligt på grund af begrænsninger i det gamle system.

Åbningstider

Vi arbejder også hen imod at åbne for telefonerne midt i oktober. Vi har nu så robust et hold på kontoret, at når de sidste stillinger er besat, så er der igen ressourcer til telefonen.

Vi takker for jeres tålmodighed og forståelse.

Med venlig hilsen

Pia Jeppesen
Afdelingschef, Administrationsgruppe 3
DAB

Personalet på ejendomskontoret