Referat af afdelingsbestyrelses møde d. 12/10 2023

Afdelingsbestyrelses møde d. 12/10 2023 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Allan Hausmann (AH)  
  Malene Malta (MM)  
  Sanne Magaard (SM)  
     
Referent: Malene Malta (MM)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud:  Sanne Magaard (SM)  
     
Kontortid: John Jacobsen (JJ)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d.11/9- 2023
Referat er: Godkendt.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet

Orientering:
PJ og MM var til møde med selskabsbestyrelsen. De kan kort berette om, at DAB arbejder benhårdt på at ansætte en ny ejendomsleder.

2.2 Forretningsudvalget/Formanden

Kontortid: Ny procedure for beboerhenvendelser til afdelingsbestyrelsens kontortid. Kontoret har selv udarbejdet dette og er et udmærket tiltag.

Clever: Clever har ikke helt overholdt den kommunikation, der var aftalt, da de uden at informere DAB eller bestyrelsen om at de startede arbejdet. Clever har modtaget et gammelt billede over rækkehusene, og det er dette billede de arbejder efter.
På mødet i januar fortalte Clever inden afstemningen at de ville grave kortets muligt og eftersom de vandt, har de krav på at starte arbejdet, som de vandt på.

HA er frustreret over at aftalen mellem Grantoften og Clever ikke er blevet overholdt.
PJ fortæller, at Clever på mødet sagde, at Clever bestemte over, hvor og hvordan de ville grave, hvis de vandt afstemningen.

Der bliver i denne forbindelse spurgt ind til trailer og campingvognpladser, og om hvor langt man er i den sag.

Skralderum til blok 3 redskaber: Blokrepræsentanter har spurgt ,og de må få tildelt et lokale til deres redskaber, og det har man sagt ja til.

Vaskeri: FU har aftalt at man forsøger at gå tilbage til de ”gamle” åbningstider og håber at ”varmestuen”, og alt hærværk ikke vender tilbage. Dette bliver en prøvetid på 3 måneder.
Der bliver snakket om, hvor stort behovet er for at vaske om aftenen. Derudover er der et stort ønske om, at der kommet nye møbler. Der skal også laves en rampe, så man kan komme ind i vaskeriet med rollator.

Lys til halloween: Der er blevet forslået, at folks lys til Halloween, skal køre over fællesstrøm ligesom til jul. Dette vil blive taget videre.

Carport/garage: Man skal finde nogle tilbud til at få repareret tagene, fordi de er utætte og trænger til udskiftning.

P-vagter: Skal vi fortsætte med dem? Og hvor er kontrakten mellem dem og Grantoften? Vi skal gøre os nogle tanker om, hvordan opstillingen skal se ud i fremtiden.
MJ mener, at det er en god idé at beholde P-vagter, især i forbindelse med opsætningen af lade standere. RG mener, at vi skal opgradere P-vagter, når vi kommer ud i problemstillingen med færre parkeringspladserne. Det er vi ret enige i.
AH siger at man bør kunne indkalde parkeringsfirmaet til et møde sommetider for lige at snakke kontrakter og lignede igennem.

3.0 UDVALGENE.

3.1 Miljø og Teknikudvalget.

Orientering af formand:
AP siger, at der skal findes datoer til markvandring.
Der er blevet snakket om affald med boligerne og ønsker at man igen henstiller til at fjerne skral og affald på havestien.
Der er blev snakket om, hvordan der bliver håndteret skrald nede i rækkehusene.
Der skal kigges på ventilationssystemerne oppe i rækkehusene. Derudover er der blevet snakket om, hvordan ind-og udflytninger skal foregå håndværksmæssigt, så man overtager en lejlighed der er komplet.

3.2 Beboerhusudvalget

Orientering af formand:
Rengøring: Der har været store problemer med rengøring. Man kan ikke få bevilliget penge til rengøring. Der er blevet skrevet til driften, og der er mangel på ressourcer, så der kan ikke blive gjort hovedrent. Dog bliver toiletterne gjort rent hver dag mandag til torsdag.

Fællesspisning: For at spare penge fra beboerhuset, har man fra 01.01.2024 valgt at lægge begge fællesspisninger og Banko i samme uge for at spare på pengene på rengøring.

Div. Arrangementer: Der kommer nogle arrangementer, som bl.a. er halloween, jule klippe/klistre, tur til Bonbon land og en juletur til Egeskovslot.

3.3 Informationsudvalget

Orientering af formand:
Der er desværre ikke kommet noget blad ud, da man mangler en reservedel og toner til printeren. Men det skulle gerne komme snarest.

Der har været vandskade i kopirummet og rummet ved siden af, men det er dog ikke gået ud over printeren.

Håndværkerne er selv kommet frem med et ønske om at videregive information til udvalget, så det kan blive videre formidlet igennem udvalget.

3.4 Genbrugsen

Orientering:
Intet nyt

4.0 KU (Klubbernes Udvalg).

Orientering: der har været møde i KU. Der er blevet sagt. at det skal håndhæves, at der bliver afholdt generalforsamling, afgivet medlems- og bestyrelseslister på hver klub.
Motorklubben er lukket, men man oplever, at der stadig kommer folk. Dette vil blive videreformidlet til driften.
Der står en masse ting på det gamle ”skraldespandssted”. Det hober sig op og ligner noget værre rod. Derudover er det heller ikke i overensstemmelse med brandregulativer.

KU arbejder på, at man til marts 2024 kan afholde klubdag.

Mulighed for nye vandhaner i klubgangen.

5.0 Juletræsfest 2023.

Status: Juletræsfestudvalget er der, hvor de skal være i processen. Indkøbslister er lavet. I år bliver der ikke juletræ til loftet, men vil holde det til omkring 3 meter. Billetterne er ved at blive bestilt så de kan sælges.

6.0 Eventuelt

Der er DAB Fællesskabsdag i Køge den. 28.10.23. Der er både tilmeldt både medlemmer af bestyrelsen og frivillige.

Der bliver igen klaget over, at skraldebilen kører i legegaden mens børnene skal i skole. Der henvises til at kontakte kontoret.

7. 0 Kontortid

Der var 6 beboerhenvendelser.

Åben del sluttede: 21:40


Download:

Referat_afdelingsbestyrelsesmode_12_oktober_2023.pdf