Referat af afdelingsbestyrelsesmøde d. 7/12- 2023

Referat af afdelingsbestyrelses møde d. 7/12- 2023 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  Heidi Andersen (HA)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Sanne Magaard (SM)  
  Allan Hausmann (AH)  
  Malene Malta (MM)  
     
Referent: Malene Malta (MM)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud:    
     
Kontortid: Palle Jacobsen (PJ)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 2/11 2023.

Referat er godkendt.

2.0  ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1  Selskabet

Orientering:
Der var møde i selskabet onsdag. Der er blevet kigget på ind- og udflytninger, som har været et problem, som man godt vil tage bedre hånd om.

2.2  Forretningsudvalget/Formand

Ønske om nye tavler til rækkehusene – der bliver snakket med ejendomskontoret om det. Beboerblad i Centeret – rigtig god ide?, og det er et nyt tiltag, som man gerne ser ske. Vaskeriet starter op 02-01-24 på almindelige åbningstider.
Der har været brandsynsgennemgang i Centeret. Efterfølgende har det været nødvendigt at tømme Genbrugsbutikkens ene lokale i Centeret (lokalet ved Dybet). Det vil blive undersøgt, hvad der skal til, for at lokalet igen kan bruges af butikken. De øvrige butikker i Centeret har også været undersøgt, og nogle butikker har fået påbud.

I FU har der været afholdt møde med parkeringsfirmaet Unopark om at finde en løsning på forskellige parkeringsproblematikker og skiltning.

3.0  UDVALGENE.

3.1  Miljø og Teknikudvalget.

Orientering af formand:
Er der spørgsmål til referat? Der bliver snakket om prioriteringslisten, og man sidder og arbejder med, hvilke ting der skal laves først.

3.2  Beboerhusudvalget

Orientering af formand:
Man har på et beboerhusmøde snakket om, at man godt må tage folk med fra andre afdelinger, hvis man ikke kan fylde turen op med Grantoftens egne beboere. Penge, der bliver søgt om i Grantoftens Forum, er både midler fra Ballerup Kommune og fra Grantoften. Hvis udvalget tager personer med fra andre afdelinger, vil disse derfor skulle betale mere for turen end Grantoftens beboere.

Er der spørgsmål til referat?
Bøtø
Andre ture

3.3  Informationsudvalget

Orientering af formand:
Udvalget er i gang med at lave et blad, men der er lidt grafiske problemer, som man lige skal have rettet op på, før bladet kan komme ud.

Er der spørgsmål til referat?
Der bliver spurgt ind til, hvornår der kommer referat ud, men det er kun blevet sendt ud til formanden.

3.4  Genbrugsen

Orientering:

Butikkens lokale ved Dybet er blevet ryddet pga. brandsynsgennemgang – se ovenfor under punkt 2.2. Udvalget håber, det bliver muligt at bruge lokalet igen, men afventer nærmere.

4.0 KU (KLUBBERNES UDVALG).

Der er juleferie i KU

5.0 JULETRÆSFEST 2023.

Evaluering:
Vi har afholdt årets juletræsfest med ca. 350 deltagere. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger fra dem, der var deltog.
Vi kigger på andre udbydere af borde og stole, da dem vi har fået er for dyre og for tunge at sætte op.

6.0 EVENTUELT

7.0 KONTORTID

Ingen beboere

Åben del sluttede: 20:33


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsesmode-7-december-2023.pdf