Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 25. januar 2024

Indkaldelse til afdelingsmøde torsdag d. 25. januar 2024 kl. 19.00 i grantoftecenterets sal
med følgende dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg og referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Godkendelse af forretningsorden

5. Forslag om ændring i parkeringsregler og betingelser (Ændring af ordensreglement).

Det er desværre på nogle tidspunkter vanskeligt at finde parkeringspladser til biler i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen vil derfor gerne foreslå en række tiltag, som vi håber, kan tage det værste af presset. Sideløbende arbejder vi på andre muligheder, hvis de tiltag, vi foreslår nu, ikke er tilstrækkelige.

A. Forslag om parkeringstilladelser, gæstebilletter og tidsbegrænsning.

Afdelingsbestyrelsen foreslår, at parkering på Grantoftens arealer kun skal være muligt for biler ejet af beboere i Grantoften. Dog skal det være muligt for beboere at udstede et antal gæsteparkeringstilladelser til besøgende hver måned, ligesom det skal være muligt at par-kere op til 3 timer med korrekt indstillet P-skive. Biler, stillet til rådighed af arbejdsgiver, kan få parkeringstilladelse mod, at der fremvises en erklæring fra arbejdsgiver om, at bilen er til rådighed for kørsel mellem hjem og arbejdsplads/arbejdspladser for en beboer i Gran-toften.

Parkeringstilladelser for beboere og gæsteparkering etableres som udgangspunkt via en app til mobiltelefonen. For beboere, som ikke har en smartphone eller er fritaget for digital post, findes der en anden løsning.

Formålet med forslaget er at få fjernet biler fra personer, som bor i andre boligafdelinger eller kolonihaver samt at forhindre, at håndværkere, som arbejder i andre boligområder, benytter Grantoften som parkeringsbase. Alt sammen for at få bedre plads til vores egne biler. Gæsteparkering og parkering med P-skive skal gøre det muligt at have gæster både i kortere og længere tid.

Hvis forslaget vedtages, vil følgende tekst bliver indsat i ordensreglementet:

- Parkering max tilladt i 3 timer med korrekt indstillet p-skive.
- Øvrig parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæstetilladelse.
- Parkering forbudt for køretøjer med tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
- Parkering kun tilladt i afmærkede p-båse.
- Parkering af trailer og campingvogne kun tilladt i aflåste p-båse.
- Hver husstand har mulighed for at udstede op til 18 gæsteparkeringstilladelser af 24 timers gyldighed hver kalendermåned.

”Parkering max tilladt i 3 timer med korrekt indstillet P-skive”

Beboernes gæster kan være på besøg i 3 timer uden brug af gæstetilladelser.
Udefrakommende kan benytte sig af vores parkeringspladser i max. 3 timer. For længere tid på matriklen skal de benytte sig af gæstetilladelse.

”Øvrig parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæstetilladelse”

Køretøjer tilhørende nærområdet som normalt parkerer natten over på vores parkerings-pladser, vil nu få afgifter. Vi regner med, at dette skaber flere ledige parkeringspladser, da vi kun har vores egne beboere og deres gæster på matriklen over længere tid.
Skilt som gengivet i bilag 1 opsættes på parkeringspladserne. Ordningen er omkostningsfri for afdelingen. UnoPark, som i dag foretager parkeringskontrol i afdelingen, dækker udgif-ten til skiltene og opsætning.

Ordningen træder i kraft den 1. april 2024.

B. Forslag om parkering af firmabiler på særlige områder

Der indrettes særlige områder til parkering af erhvervskøretøjer med parkeringstilladelse, gæstebillet eller korrekt indstillet P-skive. Erhvervskøretøjer må kun parkeres i disse områder. Områderne placeres både i Grantofteparken og ved blokkene. Undtaget herfra, er håndværkere, som udfører opgaver for Grantoften.

Hvis forslaget vedtages, vil følgende tekst bliver indsat i ordensreglementet:

Særligt for parkeringspladser med erhvervs-indregistrerede køretøjer:
- Parkering af erhvervs-indregistrerede køretøjer er kun tilladt i de særligt opmærkede områder.
- Parkering max tilladt i 3 timer med korrekt indstillet p-skive.
- Øvrig parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæstetilladelse.
- Parkering forbudt for køretøjer med tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
- Parkering kun tilladt i afmærkede p-båse.

Skilt, som gengivet i bilag 2, opsættes på parkeringspladserne med ladestandere. Skiltningen er omkostningsfri for afdelingen.

Ordningen træder i kraft, når områderne er etableret.

C. Forslag om at ladestandere forbeholdes el- og hybridbiler under opladning.

Flere beboere med el- eller plug-in hybridbiler oplever, at parkeringspladserne med lade-standere er optaget af benzin eller dieselbiler. Det foreslås derfor, at disse pladser forbeholdes el- og hybridbiler under opladning.

Hvis forslaget vedtages, vil følgende tekst bliver indsat i ordensreglementet:

Særligt for parkeringspladser med ladestandere:
- Parkering alle dage fra kl. 07.00 til 22.00 på el-ladepladser kun tilladt for el- og hy-bridbiler under opladning.
- Parkering kun tilladt med gyldig parkeringstilladelse eller gæsteparkeringstilladelse.
- Parkering kun tilladt i max. 4 timer med korrekt indstillet parkeringsskive.
- Parkering øvrige tidsrum kun tilladt for el eller plugin hybridbiler.
- Parkering kun tilladt i afmærkede p-båse.

Skilt, som gengivet i bilag 3, opsættes på parkeringspladserne med ladestandere. Ordnin-gen er omkostningsfri for afdelingen.

UnoPark, som i dag foretager parkeringskontrol i afdelingen, dækker udgiften til skiltene og opsætning. Ordningen træder i kraft den 1. april 2024.

Zaki Haji fra UnoPark vil på mødet kunne besvare spørgsmål om reglerne, deres fortolkning og om, hvordan parkeringstilladelserne fungerer.

6. Tak for i aften

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Se bilag i vedhæftet dokument.


Download:

Indkaldelse_ekstraordinaert_afdelingsmode_torsdag_25_januar_2024.pdf