Referat af afdelingsbestyrelses møde d. 11. januar 2024

Referat af afdelingsbestyrelses møde d. 11. januar 2024 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet.

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Sanne Magaard (SM)  
  Allan Hausmann (AH)  
  Malene Malta (MM)  
     
Referent: Malene Malta (MM)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud: Allan Hausmann (AH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Irene Hansen (IH)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
     
Kontortid 4. januar: Jeannie Stjernesø (JS)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 7. december 2023.
Referatet fra sidste mødt er ikke blevet sendt ud til alle. Derfor godkendes referatet på næste bestyrelsesmøde.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet

Orientering:
Intet nyt.

2.2 Forretningsudvalget/Formand

Parkering:
Der er blevet brugt en masse tid og kræfter på at undersøge og udarbejde forslag til det ekstra-ordinære afdelingsmøde d. 25. januar 2024. Til mødet vil Zaki fra parkeringsfirmet UnoPark deltage og fortælle om parkeringsregler, udarbejdelsen af parkeringsforhold i Grantoften, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til ham.

Vi er glade for at kunne meddelelse, at vi endelig har fået en ny ejendomsleder. Han hedder Dan og har mange års erfaring fra andre boligselskaber. FU har mødt Dan og glæder over hans mangeårige erfaringer.

Der er kommet mail fra DAB angående reparation at garagetage. Arbejdet igangsættes.

3.0 UDVALGENE.

3.1 Miljø og Teknikudvalget.

Orientering af formand:
Er der spørgsmål til referatet?

3.2 Beboerhusudvalget

Orientering af formand:
Der er sendt ansøgning til Grantoftens Forum om tur i vinterferien til Experimentariet.
Salget til Bøtø-turen er startet. Der er blevet solgt billetter, og vi fortsætter med at sælge.
Vi snakker om at gå i en dybere samarbejde med Klubben så vi kan undgå at holde arrangementer og ture på samme tid og på sigt afholde arrangementer i samarbejde med klubben.

Er der spørgsmål til referat?

3.3 Informationsudvalget

Orientering af formand:
Er der spørgsmål til referat?

3.4 Genbrugsen

Orientering:
Brandtilsynet har lavet undersøgelser i forbindelse med genbrugsbutikken, og derfor er rummet foran Dybet blevet ryddet. Men vi kan ikke forstå, hvorfor der kan stå et køleskab og stålskab i gangen.
Spørgsmål? Køleskab og stålskab på gangen.

4.0 KU (KLUBBERNES UDVALG)

Der har ikke været noget møde i KU endnu.

5.0 KONTORTID

2 henvendelser.

Åben del sluttede kl. 20.10


Download:

Referat_afdelingsbestyrelsesmode_11_januar_2024.pdf