Referat af ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde d. 13. marts 2024

Ekstraordinært afdelingsbestyrelses møde d. 13/3 2024 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Sanne Magaard (SM)  
     
Referent: Heidi Bach (HB)  
     
Ordstyrer: -  
     
Afbud: Malene Malta (MM)  
  Allan Hausmann (AH)  

Afdelingsformand Heidi Bach havde indkaldt til mødet med kun et enkelt punkt på dagsordenen:

1.0 Parkeringstilladelser

I forhold til de nye parkeringsregler vedtaget på afdelingsmødet d. 25. januar 2024, skal det afklares, om sekundære brugere af køretøjer i Grantoften, kan få parkeringstilladelser.

Emnet blev debatteret.

Beslutning:
Der blev stemt, om sekundære brugere af køretøjer i Grantoften, kan få parkeringstilladelser.

Forslaget blev nedstemt med flertal.


Download:

Referat-ekstraordinaert-afdelingsbestyrelsesmode-13-marts-2024.pdf