Referat af ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde d. 18. marts 2024

Ekstraordinært afdelingsbestyrelses møde d. 18/3 2024 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Alex Petersen (AP)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
     
Suppleanter: Sanne Magaard (SM)  
  Malene Malta (MM)  
  Allan Hausmann (AH)  
     
Referent: Heidi Bach (HB)  
     
Ordstyrer: -  
     
Afbud: Rasmus Garder (RG)  
     

Afdelingsformand Heidi Bach havde indkaldt til endnu et ekstraordinært møde vedr. nye parkeringsregler.

1.0 Parkeringstilladelser til sekundære brugere

Det blev igen debatteret, om sekundære brugere skal have mulighed for at få parkeringstilladelser.

Beslutning:
Bestyrelsen fastholdt sin beslutning om, at det kun er primære brugere, der kan få parkeringstilladelser.

2.0 Midlertidige parkeringstilladelser i forbindelse med pasning af syge beboere

Beslutning:
Bestyrelsen var enige om, at hvis en beboer i Grantoften i forbindelse med sygdom har brug for pasning, kan der indhentes midlertidige parkeringstilladelser ved henvendelse til ejendomskontoret.


Download:

Referat-ekstraordinaert-afdelingsbestyrelsesmode-18-marts-2024.pdf