Referat af afdelingsbestyrelses møde d. 2/5-2024

Referat af afdelingsbestyrelses møde d. 2/5-2024 kl. 19.00

Mødet blev holdt i Dybet

Afdelingsbestyrelsen: Heidi Bach (HB) (Formand)
  Palle Jacobsen (PJ) (Næstformand)
  Irene Hansen (IH)  
  Rasmus Garder (RG)  
  Jeannie Stjernesø (JS)  
  John Jacobsen (JJ)  
  Bettina Krogh (BK)  
  Heidi Andersen (HA)  
  Kjeld Johansen (KJ)  
  Martin Jensen (MJ)  
  Sanne Magaard (SM)  
     
Suppleanter: Allan Hausmann (AH)  
  Malene Malta (MM)  
     
Ejendomsleder: Dan Kenneth Levin Hansen
(Deltagelse fra kl. 19 til 20.30)
 
     
Referent: Malene Malta (MM)  
     
Ordstyrer: Palle Jacobsen (PJ)  
     
Afbud: Allan Hausmann (AH)  
     
Udeblev: Kjeld Johansen (KJ)  
     
Kontortid: Irene Hansen (IH)  

1.0 GODKENDELSE AF REFERATER.

Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 4/4-2024

Referatet er godkendt.

2.0 ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER.

2.1 Selskabet

Orientering:
Formanden for Selskabet, Lisbeth Elfort, er trådt ud af Selskabet grundet fraflytning. Næstformanden er derfor trådt ind som stedfortræder indtil valget i juni.

2.2 Forretningsudvalget/Formand

Der er ekstraordinært afdelingsmøde med regnskab d. 7. maj. Vi ser frem til at mange beboere deltager. Vi vil gerne opfordre beboere, der har noget på hjertet til at gå op til talerstolen i stedet for at sidde og råbe nede fra stolerækkerne.
Vi forventer at parkeringsskiltene til Platanbuen vil blive sat op inden for nær fremtid.
FU er ved at undersøge, hvordan finansiering af de nye el-biler i afdelingen er.

FU har orienteret ejendomslederen om, at de oplever, at indflytningslejligheder ofte ikke er rene eller helt færdiggjorte. FU og resten af bestyrelsen er enige om, at indflyttere skal flytte ind i rene og færdige lejligheder.
Ejendomslederen er ikke ansvarlig for, hvordan ind- og udflytning er sket tidligere, men fremadrettet skal ind og udflytningerne være korrekte og i ordentlig stand. Vi vil gerne i bestyrelsen se udbudsmateriale til faktisk istandsættelse. Miljø- og teknikudvalget tager opgaven om vedligeholdelseskatalog i deres udvalg.

Rengøring efter arrangementer i selskabslokalerne er uacceptabel. Ejendomskontoret er klar over dette, og der bliver indhentet tilbud fra et nyt rengøringsfirma.
Der har været en rørlækage ved blok 1. Reparation er i gang - det bliver desværre en dyr udskrivning for Grantoften.

3.0 UDVALGENE.

3.1 Miljø og Teknikudvalget.

Orientering af formand:
Der har været møde i udvalget, hvor der har været drøftet ting, man ønsker at ejendomskontoret og driften kigger på. Man vil kigge på priser på planter og blomster.
Der er problemer ved institutionerne med fuglene, så man vil gerne finde en løsning, så fuglene ikke skider ud over hele legepladsen og også på børnene.

Kirsebærtræerne vil blive beskåret ved parkeringspladserne.

3.2 Beboerhusudvalget

Orientering af formand:
Der er tur til Sommerlandsjælland. Derudover har udvalget har aftalt at mødes med en medarbejder fra kirken om fremtidigt samarbejde.
Der bliver spurgt, om man skal lave et møde med kirken om at kunne starte ”jul for enlige” op igen.

3.3 Informationsudvalget

Orientering af formand:
Der er kommet blade, som igen er sat i Centeret til afhentning. Der bliver arbejdet på et nyt blad. Man snakker om at lave en side eller to med en præsentation af vores nye ejendomsleder.
Bladet får ros, og det er udvalget rigtig glade for.

3.4 Genbrugsen

Orientering:
Der er kommet en rampe op ude foran indgangsdøren.

4.0 KU (Klubbernes Udvalg).

Der er intet nyt fra KU.
Formanden og næstformanden har afholdt møde med formanden for KU i håb, om at man kan få et overblik over klubber, der ikke bliver brugt, så man kan rydde dem og åbne nye klubber.

5.0 ØNSKE TIL BEBOERHUSET FRA BEBOER

Formanden er blevet stoppet af en beboer der ønsker at man forsøger at lave ture ud af huset for voksne. Dette forslag vil beboerhuset gerne arbejde videre på.

6.0 EVENTUELT

Mohammed fra SSP i Ballerup er inviteret af formanden, da han har nogle punkter, han gerne vil fortælle om. Han fortæller, at der sker meget i Grantoften bl.a. flere bandegrupperinger, der markerer sig på tanken.
Ved Institutionstien står nogle unge mennesker tit og forsøger at brænde blandt andet skraldespande af og andre ting, de kaster ind mod dyrene.
Der opfordres til at tilkalde politiet, hvis man ser noget mistænksomt eller ulovligt. Man skal ikke at opgive at ringe, selvom politiet måtte være andre steder, når de får opkaldet.
Ejendomskontoret, lokalbetjentene, SSP og social indgang, der tager sig af eventuelle psykiske sårbare beboer, har indgået et samarbejde, så der kommer fokus på bestemte områder i Grantoften. De forsøger at hjælpe beboere, der kan have det svært.

I september bliver der afholdt et arrangement på Ballerup kommune, hvor man inviterer Facebook administratorer fra Ballerups Facebook grupper, for at have en dialog om, hvordan man bør færdes på de sociale medier og måske afhjælpe større konflikter.

Mohammed nævner, at man i villakvarterer har ”nabohjælp” – man kunne arbejde på også at få det samme koncept til Grantoften.

7.0 KONTORTID

Der har være én henvendelse. Man har i sin tid selv betalt for bord-bænke sæt i pergolaen ved blok 2, som blev fjernet i et forsøg på tryghedsskabelse. Det må konstateres, at det har hjulpet, og man har et ønske om at får bænkene tilbage igen.
Bestyrelsen vil kontakte driften om at få sat dem tilbage.

Man ønsker også hegn omkring legepladsen ved blok 2, så hundene ikke kan komme ind, fordi de skider på legepladsen. For år tilbage fik blokrepræsentanterne lavet nogle skilte med hunde forbudt på legepladsen, som man vil kigge efter, og hvis de stadig eksisterer, vil man sørge for at få sat dem op, og også tænke skilte til de resterende legepladser.

Åben del sluttede: 21:05


Download:

Referat-afdelingsbestyrelsmode-2-maj-2024.pdf