Regler

For at kunne bo og trives, hvor 3.000 - 4.000 er sammen, må vi naturligvis have nogle "leveregler". De er udarbejdet og vedtaget af os beboere!

En bebyggelse med så mange beboere som Grantoften, er et minisamfund på godt og ondt. Her findes beboere, som helst vil være sig selv og andre, som er interesserede i samvær med deres medbeboere, og der skal være plads til alle. Alligevel er vi fælles om mange ting, og det er derfor både naturligt - og nødvendigt - at opstille nogle almindelige regler for at vi alle kan leve i et godt klima, og for at boligafdelingen kan virke med sine mange faciliteter.