Grantoften som arbejdsplads


Foruden at være "Et godt sted at bo", er Kollektivbyen Grantoften også arbejdsplads for mange mennesker. Mange af de ansatte bor på deres arbejdsplads, altså i Grantoften.

Medarbejderstaben er fordelt på 2 arbejdsområder:
Grantoftens kontor og ejendomsfunktionærerne.

De 2 grupper er dog ikke skarpt afgrænsede og overlapper hinanden på flere punkter. På den måde fremtræder de ansatte i Grantoften som en samlet gruppe, som gennem hver sit arbejdsområde er med til at sørge for, at du føler dig endnu bedre tilpas i Grantoften.

Desuden arbejder et stort antal mennesker rundt om på Grantoftens øvrige arbejdspladser (forretninger, institutioner, kirken og skolen)

Grantoftens Kontor
På Grantoftens kontor kan du henvende dig om spørgsmål omkring din bolig eller andre ting, du ønsker svar på.

Du behøver ikke at spekulere på, om et eventuelt problem eller et spørgsmål "hører til" i det ene eller det andet.

Du er velkommen; også med de mindre ting, som måske pirrer dig. Det er de små ting, der samlet gør, om du er en tilfreds eller utilfreds beboer i Grantoften. Vi vil søge at løse eller besvare dine spørgsmål for dig.

Grantoftens kontor er til for dig, så henvend dig hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Afdelingsbestyrelsens sekretær kan du også træffe på Baltorpvej 221. Du er altid velkommen.

På kontoret er der 6 ansatte, som samler trådene og holder hjulene i gang i den store bydel Grantoften er.
Her føres bogholderi, kontrolleres budgetter og regnskab.
Her rekvireres håndværkere, og herfra kontrolleres håndværkeres og leverandørers arbejder og regninger.
Herfra udføres også ud- og indflytninger, syn af skader mv.
Her behandles eller videreekspederes klagesager o.s.v.

Ejendomsfunktionærerne
Alle ejendomsfunktionærerne er heltidsbeskæftigede og en del af dem bor i Grantoften.

De beskæftiger sig primært med renholdelse af området, bortkørsel af dagrenovation og øvrigt affald, snerydning, græsslåning, mindre vedligeholdelsesarbejder, fx. reparation af fodhegn, reparation af plantestensmure, udskiftning af enkelte defekte vejfliser, rensning af brønde o.s.v.

Desuden hører pleje af grønne områder, beskæring, efterplantning m.v. med til ejendomsfunktionærernes arbejde.

Grantoften omfatter et stort område - 371.543 m2, der er det samme som 67,36 tønder land - og hertil kommer, at Grantoften også har brugsretten til, og hermed også vedligeholdelsespligten af, kommunens område mellem rækkehusene / blok 3 og råmosen - 2,12 tønder land yderligere. Alt i alt ca. 70 tønder land - det svarer til 80 fodboldbaner.

Derfor er det nødvendigt, for at nå alle kroge, at funktionærerne arbejder efter en arbejdsplan, og for yderligere at opnå det bedste resultat, er mandskabet fordelt på hver sit delområde, som hver mand i særlig grad er personlig ansvarlig for.

Til at lede dette mandskab er der ansat en formand, der er uddannet gartner.