Grantoften som arbejdsplads

Foruden at være "Et godt sted at bo", er Grantoften også arbejdsplads for mange mennesker. Mange af de ansatte bor også i Grantoften.

Medarbejderstaben er fordelt på 2 arbejdsområder: Grantoftens kontor og ejendomsfunktionærerne.

De 2 grupper er dog ikke skarpt afgrænsede og overlapper hinanden på flere punkter. På den måde fremtræder de ansatte i Grantoften som en samlet gruppe, som gennem hver sit arbejdsområde er med til at sørge for, at du føler dig endnu bedre tilpas i Grantoften.

Desuden arbejder et stort antal mennesker rundt om på Grantoftens øvrige arbejdspladser (forretninger, institutioner, kirken og skolen)

Ejendomskontoret

ejendomskontoret kan du henvende dig om spørgsmål omkring din bolig eller andre ting, du ønsker svar på. Vi vil søge at løse eller besvare dine spørgsmål for dig.

På kontoret er der 6 ansatte, som samler trådene og holder hjulene i gang i den store bydel Grantoften er.
Her føres bogholderi, kontrolleres budgetter og regnskab. Her rekvireres håndværkere, og herfra kontrolleres håndværkeres og leverandørers arbejder og regninger.
Herfra udføres også ud- og indflytninger, syn af skader mv. Her behandles eller videreekspederes klagesager o.s.v.

Ejendomsfunktionærerne

Alle ejendomsfunktionærerne er heltidsbeskæftigede og en del af dem bor i Grantoften.De beskæftiger sig med mange forkskellige opgaver , som renholdelse af området, bortkørsel af dagrenovation og øvrigt affald, snerydning, græsslåning, mindre vedligeholdelsesarbejder, f.eks. vvs og tømrer opgaver, reparation af fodhegn, reparation af plantestensmure, udskiftning af enkelte defekte vejfliser, rensning af brønde o.s.v.

Desuden hører pleje af grønne områder, beskæring, efterplantning m.v. med til ejendomsfunktionærernes arbejde.

Grantoften omfatter et stort område - 371.543 m2, der er det samme som 67,36 tønder land - og hertil kommer, at Grantoften også har brugsretten til, og hermed også vedligeholdelsespligten af, kommunens område mellem rækkehusene / blok 3 og råmosen - 2,12 tønder land yderligere. Alt i alt ca. 70 tønder land - det svarer til 80 fodboldbaner.

Derfor er det nødvendigt, for at nå alle kroge, at funktionærerne arbejder efter en arbejdsplan, og for yderligere at opnå det bedste resultat, er mandskabet fordelt på forskellige teams.