Afdelingsbestyrelsens opgaver

Afdelingsbestyrelsens opgaver er mangfoldige. Nogle er vedtægtsbestemte, andre er selvvalgt. Her nævnes kort:

Afdelingsbestyrelsen skal føre tilsyn med afdelingens vedligeholdelsestilstand og pasning samt påse, at der er god orden i afdelingen.

Afdelingsbestyrelsen eller forretningsførelsen og den daglige ledelse i Grantoften kan inden for rammerne af det godkendte driftsbudget beslutte, hvilke vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, der skal udføres.

Forretningsførelsens udkast til årsregnskab og driftsbudget for afdelingen skal forelægges for afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

I øvrigt har afdelingsbestyrelsen pålagt sig selv, at arbejde for bedst mulig trivsel i Grantoften, samt politisk at påvirke myndighederne for en bedre boliglovgivning.
Afdelingsbestyrelsen er repræsenteret i selskabets bestyrelse.

For at kunne varetage arbejdet i afdelingsbestyrelsen på en betryggende måde, har afdelingsbestyrelsen vedtaget og pålagt sig selv at overholde en forretningsorden, som du kan finde i oversigten.

Afdelingsbestyrelsen har delt sit arbejde mellem sig, og nedsat følgende faste udvalg:

Forretningsudvalg

Informationsudvalget

Kulturhusudvalget