Udvalg, Andre

Udover afdelingsbestyrelsens faste udvalg - også kaldet stående udvalg, findes der en række andre udvalg.

Disse kan have medlemmer som er beboere, bestyrelses medlemmer og andre.

Nogle af udvalgene eksisterer hele tiden, mens andre er aktive i kortere eller længere periode i forbindelse med et bestemt emne.
Eksempelvis er der meget travlt i Juletræsudvalget op til Jul, mens det ligger stille det meste af året. 

Listen af udvalg kan svinge fra år til år.

Faste udvalg, som består af beboere og bestyrelsesmedlemmer.

Centerforeningen (som mest består af butiksejerne)
Klubudvalget
Mediegruppen
Grantoftens Forum

Arrangementgruppen, herunder 
   50 års Jubilæum
   Juletræsfesten