Om Grantoften

Grantoften er en stor Almennyttig boligafdeling under Ballerup almennyttig Boligselskab.

Vi har store, lyse og rummelige etageboliger og rækkehuse, der løbende er blevet renoveret.

Der er mange fælles faciliteter i bebyggelsen, som motionsgade, fællesvaskeri, selskabslokaler, en mængde klubber og interessefællesskaber, indkøbscenter, skole, kirke og børneinstitutioner.

Vi ligger nær ved grønne områder, og der er gode lege- og udfoldelsesmuligheder for børnene. Beboerne i afdelingen bor der ofte gennem flere generationer og flytter internt efter behov, gennem livsfaser. 
Grantoften ligger ikke langt fra Ballerup centrum, og der er gode indkøbsmuligheder og kollektiv transport. 

Opskrivning til en bolig sker hos kommunen. 

Området

Arealet er mod øst afgrænset af Vestbuen, mod nord af Baltorpvej, mod vest af et fredet moseområde og mod syd af Ågerupvej.

Afdelingens adresser er: 
Baltorpvej 187-277, 
Grantofteparken 2-912, 916, 
Grantoftestræde 3-11, 
Platanbuen 8-12, 3-19, 
Vestbuen 157 

Historie

Byggeriets gennemførelse

Byggepladsen blev etableret i foråret 1967 og byggeriet blev færdiggjort fra efteråret 1968 til foråret 1970.

Projektet er udformet af arkitekterne Elsebeth og Kjeld Ussing.

Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. har varetaget tilrettelæggelsen af byggeriet.

Bygherrer var

Arbejdernes Kooperative Byggeforening Ballerup
(blok 3 og 380 rækkehuse) og

Ballerup almennyttige Boligselskab
(blok 1, 2, 76 rækkehuse, butikscentret og daginstitutionerne).

I 1990 overtog Ballerup Almennyttigt Boligselskab (BAB) hele Grantoften. Ifølge boliglovgivningen er BaB overordnet juridisk og økonomisk ansvarlig for afdelingens drift.

Bygninger

Grantoften omfatter

1.342 boliger, hvoraf 3 er udlejet til tandlæge / læger, samt 3 hybler:
Boligerne findes i 3 etageblokke langs Baltorpvej i 8 etager (til 7. sal), 1 etagehus på Platanbuen formet som et "S" i 2 og 3 etager samt 24 rækkehusblokke i Grantofteparken i 2 etager (grupperet omkring 12 gårde).

I forlængelse af den midterste højhusblok ligger Grantoftecentret, med butikker, selskabslokaler og salområde. Under centeret findes klublokaler.

Og syd for centeret findes børneinstitutioner og kirke.

På den østlige del af arealet har Ballerup kommune opført Grantofteskolen.

Grantoftens udearealer

På de store friarealer er der legepladser, kælkebakke, fodboldbaner, torve- og festplads mv.

1.342 boliger

Grantoftens boliger indeholder 1, 2, 3, 4 og 5-rum.

Alle boliger er forsynet med komfur og køleskab (nogle med køle/svaleskabe - andre som køl/frys).

Baltorpvej

I de tre højhusblokke findes 836 familieboliger og 3 hybler.

Boligerne i højhusblokkene er forsynet med en meget dyb altan i hele opholdsstuens bredde. Der er elevatorer til 6. sal, så beboerne på 7. sal skal gå én trappe op for at nå deres entredør.

I de to trappetårne ved blok 2, kører elevatorerne helt til 7. sal.

Som et led i beskyttelsen af betonen, har alle boliger fået lukket altanerne.

Platanbuen

38 familieboliger og 10 ældreboliger:
Der er elevatorer i alle opgange.

Grantofteparken

Fordelt på 12 gårde, findes 456 familieboliger i 2-etages rækkehuse.

Alle boliger er lige store, 100,4 m2.

De fleste har 4 værelser, men nogle rækkehuse har fået fjernet en skillevæg og er derfor registreret som 3 værelser.

Alle rækkehusene har en terrasse og en have på ca. 60 m2.