Beboerdemokrati


Der skal minimum indkaldes til ét årligt møde - og det er din umiddelbare adgang for  indflydelse. Her kan du afgive din stemme, og også selv stille forslag til afstemning. Dette møde kaldes afdelingsmødet. Nogle steder kalder man det for beboermødet, og i foreninger kaldes dette årlige møde tit generalforsamlinger. På afdelingsmødet bestemmes de overordnede linier for det kommende år, hvilket sker gennem budgettet. Det er også afdelingsmødet - dvs. alle de fremmødte beboere - der bestemmer ordensreglement, fremtidige moderniseringer og hvad der ellers er på hustandsomdelte dagsorden. Altså - hvad skal huslejen bruges til. Afdelingsmødet er således den øverste myndighed i din boligafdeling. Læs mere om afdelingsmødet her.

Det er hele grundtanken bag de almene boliger, at ingen må tjene penge på det

Den enkelte afdeling - Grantoften - hører under en boligorganisation, som hos os hedder Ballerup Almennyttig Boligselsab (BaB). BaB består af 5 boligafdelinger, hvor bestyrelsen og repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Der er også medlemmer fra kommunen, men flertallet består altid af beboere. På den måde er beboerdemokratiet sikret ved at der står beboere bag alle beslutninger.

Sådan har det ikke altid været - Beboerdemokrati ved lov

Man kan sige, at beboerne er i fællesskab deres egen udlejer. Men før 1970 havde man kun ret til at udtale sig, som i 80'erne blev til en egentlig beboerrepræsentation. Beboerdemokratiet blev indført i Grantoften i 1972, men først fra 1997 fik beboerne udvidet sin indflydelse ved lov i boligorganisationen (BaB), sådan at de nu havde flertallet. Set med internationale øjne er lejernes mulighed for at bestemme over deres egen boligområde unik. Beboerdemokratiet er derfor værd at værne om.

Husk at møde op til afdelingsmøderne og afgive din stemme!!.

Afdelingsbestyrelsen

Det er afdelingsbestyrelsens opgave at varetage beboernes interesser og sørge for, at de beslutninger der er truffet på afdelingsmødet, bliver ført ud i livet. Afdelingsbestyrelsen medlemmer er selv beboere, og kender derfor i vid udstrækning beboernes ønsker. Du kan læse mere om afdelingsbestyrelsen og deres arbejde her.

Har du en idé eller spørgsmål?

Hvis du går og pusler med en idé, så er du altid velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen. Det kan være et ønske om en klub, forslag til et arrangement eller andet som du syntes kunne forbedre vores boligområde. Du kan finde kontaktinfo på afdelingsbestyrelsen her.