Helhedsplan for Grantofteparken

(Se individuelle spørgsmål og besvarelser nederst på denne side - tryk på spørgsmålet for at få svaret frem)
Generelt om økonomien i forbindelse med helhedsplanen:

Flere beboere har stillet spørgsmål til økonomien i forbindelse med helhedsplanen.
Vi har forsøgt at samle svarene i et svar for at gøre det nemmere at læse og give et bedre overblik.

De endelige økonomiske forudsætninger er, som en beboer korrekt skriver, meget vagt beskrevet i materialet.
Det skyldes, at vi ikke kender dem konkret på nuværende tidspunkt.

Vi forventer at få støtte fra Landsbyggefonden til at dække udgifterne. Grantoften indbetaler til en række
fælles puljer i Landsbyggefonden, og vi forventer at få støtte fra disse puljer.

Støtten er dog ikke endelig fastlagt eller beregnet, men vi er i dialog med Landsbyggefonden,
som stiller sig meget positivt overfor vores ansøgning.
Støtten vil dels blive i form af ”støttede” lån. Det er lån, hvor Landsbyggefonden dækker dele af udgifterne til renter og afdrag.
Samtidig betaler Grantoften hvert år et beløb til Landsbyggefonden i form af ”G indskud” - et beløb som opkræves hos alle almene
boligafdelinger opført før 1970. Vi kan sandsynligvis få lov at benytte dele af dette beløb til at betale afdelingens andel af lånene.

Landsbyggefonden har ikke givet konkrete tilsagn om støtte eller forslag til, hvordan støtten til helhedsplanen kan sammensættes.
Landsbyggefonden har imidlertid mundtligt tilkendegivet, at de vil se positivt på en ansøgning i 2022. Når Landsbyggefonden først
vil behandle en ansøgning i 2022, skyldes det, at alle fondens midler indtil da er båndlagt til andre allerede godkendte projekter.

Landsbyggefonden har, helt ekstraordinært, allerede været på ”besigtigelse” i Grantoften. Besigtigelsen plejer at være det første led i en konkret behandling af en ansøgning om støtte. De personer i DAB, som dagligt arbejder med sager, hvor der er støtte fra Landsbyggefonden, vurderer ud fra udmeldingerne i forbindelse med besigtigelsen, at Grantoften får tilsagn om støtte.

I forbindelse med besigtigelsen nævnte Landsbyggefonden, at huslejen i Grantoften var på et niveau,
hvor helhedsplanen ikke skalmedføre ekstra lejestigninger.

Støtten betyder ikke, at huslejen ikke vil stige i fremtiden. Vi må forvente, at huslejen fortsat skal reguleres i takt med den almindelige prisstigning i resten af samfundet. Grantoften har, som alle andre boligafdelinger, balanceleje. Det vil sige, at udgifterne til at drive afdelingen, skal dækkes af lejeindbetalingerne. Så når udgifterne til vand, renovation eller ejendomsskatter stiger, så stiger huslejen også. Tilsvarende stiger lejen, hvis der skal udføres forbedringer eller spares mere op til planlagt vedligeholdelse og fornyelse.

Ved de foregående helhedsplaner, har der været nogle ekstraordinære lejestigninger. Landsbyggefonden har denne gang sagt, at de umiddelbart finder, at lejen i Grantoften var på et niveau, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med ekstraordinære stigninger foranlediget af helhedsplanen, hvorfor vi forventer at få ekstra støtte.

Hvis der bliver stemt nej, skal afdelingen afholde samtlige omkostninger selv, og selv stå for lånoptagelse. Det kan så blive nødvendigt at tage arbejderne i etaper og måske helt udskyde badeværelserne, for at huslejen ikke skal løbe helt løbsk.

Hvis de økonomiske forudsætninger i forhold til helhedsplanen, som er beskrevet her, ikke opfyldes, så bliver der indkaldt til afdelingsmøde, hvor planen med ny økonomi skal godkendes/forkastes.

Vi beder imidlertid om en godkendelse, så at vi kan komme videre med planlægningen af hele byggesagen.
Vi håber, at vi kan komme i gang i 2023 og slutte af i 2025. Hvis vi afventer endelig støtteudmelding fra Landsbyggefonden før vi går videre, vil det forsinke processen med flere år.

Helhedsplan for Grantofteparken

1. Sådan som det ser ud nu så stemmer jeg nej der er ikke priser på noget af det og jeg ved at alt det her er ikke gratis. det koster sku mange penge.... Jeg vil da gerne have lavet badeværelse men jeg gider da ikke og skal have en glasvæg eller en håndklædetørre og den ventilation er jeg ikke fan af. Og jeg har fået af hvide af to personer nede fra kontoret at vi ikke skal have lagt dræn og at de ikke skal ind i vores køkken. Fedt men nej nej nu skal de åbent Bart alligevel. Ind kald nu til et beboermøde så vi kan få snakket om det her i stedet for det her lort. Og skulle der komme styr på det her og det så viser sig at vi skal have lavet toilet. Så skal de også stille et tørkloset til rådighed til os de kan ikke tvinge os til gå ud midt om natten for at pisse eller lavet stort og slet ikke når man har børn eller når man er gammel så der skal også stå et tørkloset til os inde i vores lejlighed som de skal tomme.

Svar: Vi har ikke de fysiske muligheder for at afholde afdelingsmøder lige nu. Samtidig vil vi gerne kunne lægge pres på Ballerup kommune og Landsbyggefonden ved at kunne fortælle, at beboerne har godkendt projektet. Alternativt, hvis I siger ”Nej tak”, så vil vi gerne stoppe vores rådgiver så hurtigt som muligt. Derfor urafstemning.

Bade & toiletvogne er anvendt i mange andre renoveringssager uden de store problemer. Der kan være situationer, hvor der skal tages særlige forbehold, men som udgangspunkt bliver det bade og toiletvogne.

2. Kan projektet udvides til at højhusene også får nyt badeværelse? Hvis nej, hvorfor ikke?

Svar: Badeværelserne i blokkene har ikke været med i planen. Umiddelbart er der ikke konstateret samme udfordringer i væggene mod badeværelserne i blokkene som i rækkehusene.

3. Vedr. badeværelse, har man en løsning for de beboere der har “købt” badeværelse gennem boligselskabet hvad løsningen bliver? Vedr. ventilation ville det så blive samme læsning som i højerne? Og hvordan kan dette kæmpe renoveringsprojekt ikke komme til at koste nogen huslejestigning? Har man tænkt på alt det uforudsete det kan komme med rør, kloakkerne ved sokler og dræn isoleringen?

Svar: Der er omkring 60 boliger, som allerede har fået renoveret badeværelser. Der er ikke taget stilling til, hvordan vi gør, men der arbejdes på, at lejetillæggene stoppes, når byggesagen starter.

Forslaget til ventilation er en central ventilationsløsning med varmegenindvinding. Den centrale løsning har den fordel, at der ikke skal teknikere ind i de enkelte boliger, når anlægget skal serviceres og der skal skiftes filtre.

Afdelingen har en rådgiver, ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen A/S, som udarbejder projektbeskrivelserne og overslagsbudgetter. Den endelige pris kender vi først, når arbejderne har været i licitation. Rådgiver har erfaring på området og de har alle følgearbejder med.

4. Sådan som jeg læser det, så er det ligegyldigt om der bliver stemt ja eller nej, så kommer den plan til at leve ude i fremtiden, spørgsmålet er bare om det bliver med eller uden landsbyggefondens penge i besvarelsen "nej"?... Det kan umuligt undgås med huslejestigning med så store poster. Syntes det er hammerærgerligt at prisen for husleje konstant stiger, når de løsninger der bliver vedtaget, ikke er for at spare på pengene, men tvært imod bare fosser ud af lommerne på beboerne... Det er simpelthen ikke godt nok. Og sidste note herfra, os der allerede betaler af på de "nye" badeværelser, hvad skal der ske med vores gæld, som der stadig mangler 4-7 år af... Der er vel ikke nogen der i sin vildeste fantasi, havde regnet med vi fortsat skulle betale af, ud af egen lomme, når resten af beboerne for det "gratis"? Den stand de badeværelser er i, allerede bare nu, er jo helt forfærdeligt dårlig...

Svar: Om økonomien  & huslejestigning- se det særlige afsnit herom.

Der er omkring 60 boliger, som allerede har fået renoveret badeværelser. Der er ikke taget stilling til, hvordan vi gør, men der arbejdes på, at lejetillæggene stoppes, når byggesagen starter.

Hvis der bliver stemt nej, skal afdelingen afholde samtlige omkostninger selv. Det kan så blive nødvendigt at tage arbejderne i etaper og måske helt udskyde badeværelserne, for at huslejen ikke skal løbe helt løbsk.

5. Hvad med at komme med et regnskab så vi kan se hvad det koster i husleje kroner for alle. Det ik gangbart at skrive (det forventes ikke at helhedsplanen vil medføre direkte huslejestigninger.) og ( selvom der bliver tildelt støtte, medførte de tidligere helhedsplaner også huslejestigninger i afdelingen) samt ( ved støtteberegning fra fondene , fortager landsbyggefonden en konkret vurdering af afdelings huslejeniveau , bland andet for at sikre at huslejestigninger efter helhedsplan ikke bliver for høj, at der kan opstå udlejningsvanskeligheder) Mig bekendt vis vi skal til at sammenlignes med alt det nye ,som bliver bygget rundt omkring i Ballerup lige nu, deres husleje betalinger de har er jo skyhøje, og vi skal forhåbentligt ikke sammenlignes med hverken lundegården, eller alle de andre ny boligforeninger der er i Ballerup med sky høje husleje. Er det der i vil hen? Og sidst bare en tanke, hvad vil det koste at rive det hele ned og bygge nyt op fra grunden af, så bliver man vel fri for alle de lappeløsninger, samt få lavet kloaker og vand samt en ordentlige affaldssortering. og byg en ekstra Etage på til en lejlighed ovenover, så der flere om at dele udgifterne. genhuse folk imens. (obs obs bare en ide)

Svar: Om økonomien & huslejestigning- se det særlige afsnit herom.

Udgifterne ved nybyggeri er så høje, at lejen i de nye boliger vil blive højere end i resten af afdelingen, så desværre. Man kan så indvende, at vi allerede har grunden, men det er også væsentligt dyrere at bygge i forbindelse med eksisterende byggeri fremfor at starte på en bar mark. Et spændende forslag, men desværre ikke økonomisk muligt.

6. Er det kun rækkerne der skal have nye badeværelser?

Svar: Badeværelserne i blokkene har ikke været med i planen. Umiddelbart er der ikke konstateret samme udfordringer i væggene i blokkene som i rækkehusene.

7. Jeg synes endelig planen I er kommet med, er ganske fornuftig. Jeg er dog ikke vild med at skulle være uden eget badeværelse så længe og jeg er hellere ikke fan af nyt ventilations system hvis det bliver ala blokken - for det lyder fra største delen af beboerne, at det er nået skidt. Mit spørgsmål går endelig på den økonomiske del. jeres udmelding i planen er lidt tvetydig. I skriver I ikke forventer en huslejestigning, men I skriver ligeledes få linjer nede at der hver gang, der har været gennemført en helhedsplan, er sket en huslejestigning. Intet er jo gratis og slet ikke sådan en stor omgang som der er lagt op til. Hvordan kommer det til at foregår med økonomien. Er det sådan at stemmer vi ja til det her, kommer der så yderligere en afstemning hvor I fremlægger den økonomiske del, som I fx gjorte med renoveringen af højhusene. Og så tager vi stilling til det? Eller stemmer man ja her og så er det “bare det ja som gælder”, og så har man også sagt ja til den økonomi som kommer med. Og hvis folk stemmer nej til det her, evt. pga. usikkerheder. Hvad sker der så? Det er jo ting som skal laves. Vi har jo faktisk ikke rigtig nået valg.

Svar:  Om økonomien & huslejestigning - se det særlige afsnit herom.

Forslaget er en central ventilationsløsning med varmegenindvinding. Den centrale løsning har den fordel, at der ikke skal teknikere ind i de enkelte boliger, når anlægget skal serviceres og der skal skiftes filtre.

Hvis de økonomiske forudsætninger, som er skitseret i svar ovenfor, ændrer sig, så bliver der indkaldt til afdelingsmøde, hvor planen med ny økonomi skal godkendes/forkastes.

8. Jeg vil bare gerne vide hvornår jeg kan forvente at min fejl og mangel liste bliver gennemgået. Jeg havde 14 dage til selv at indberette. Det er nu 6 mdr. Siden og I har stadig ikke været og kigge på lejligheden, eller sendt mig en underskrevet kopi. Det er lidt bekymrende. Er bange for at få en kæmpe regning den dag jeg fraflytter, fordi kontoret stadig ikke har godkendt min liste.

Svar: Vedr. mangellister og andre driftsspørgsmål, skal du rette henvendelse til ejendomskontoret.

9. Vi har fået lavet badeværelse over råderetten, hvordan har man tænkt sig at tilgodese os rent økonomisk.? Vi betaler 717kr hver mdr. Men nu får alle andre lavet deres uden huslejestigning.??

Svar:  Der er omkring 60 boliger, som allerede har fået renoveret badeværelser. Der er ikke taget stilling til, hvordan vi gør, men der arbejdes på, at lejetillæggene stoppes, når byggesagen starter.

10. Skriver fordi jeg er meget i tvivl om hvad i skriver på side 16 ang. huslejestigning. Kan forstå at det menes at sådan som tingene er nu, så forventer man ikke nogen stigning. Men det er sådan som det er nu. Hvad med når forbedringerne er lavet? Hvad vil huslejen evt. komme til at stige til? Jeg og kan se mange andre, har brug for konkrete tal, da dette kan have betydning for om vi kan have råd til at bo her eller ej.

Svar: Om økonomien & huslejestigning, - se det særlige afsnit herom.

11. I forbindelse med kommende udskiftning af badeværelser har vi et spørgsmål til jer. Hvordan står vi som på et tidligere tidspunkt har fået dem udskiftet? Med det mener vi, hvad gør man med betalingen. Vi beteler hver måned et afdrag til dette. Bortfalder det? Eller kommer der en anden løsning på det?

Svar: Der er omkring 60 boliger, som allerede har fået renoveret badeværelser. Der er ikke taget stilling til, hvordan vi gør, men der er talt om at stoppe lejetillæggene.

12. Vi er flyttet her til i december 2020, og den tidligere lejer har fået det nye badeværelse som nu er i omtale igen, tilbage i 2012. Det vil jo så sige vi mangler stadig 5,5 år i afbetaling på det. Vi ligger på den dyre rente, som gør vi betaler 748kr om måneden. Som jeg læser det, skal alle de resterende beboere have det nye badeværelse kvit og frit, fordi de ikke er vådrums sikret som nu er et krav. MEN, så kan det vel ikke være rigtigt at os andre beboere som allerede betaler dyrt af, skal fortsæt med det, når andre får det gratis pga. nyere lovkrav, og skimmel problemer. Vores badeværelse har også haft skimmel problemer hos tidligere lejer, selv om det er nyt. Det er identiske badeværelser, og så alligevel ikke. Vi syntes i hvert fald det helt forkert vi så skal fortsætte med den afdragsordning der er nu, når badeværelsesrunden går i gang, hvis helhedsplanen går igennem. Især når det badeværelse vi har nu, er i så dårlig stand, og har haft håndværkere på af flere omgange, på 1mrd, fordi det meste er opsat mega sjusket, og tingene er gået i stykker med tiden. På trods af vi stadig betaler af. For hvis og når der kommer huslejestigning i forbindelse med renovering, går det også ud over vores lejemål, med i forvejen 1000kr rundt regnet bliver afdraget om måneden for tidligere lejers udbedringer. Vi har for 1,5mrd siden haft vand/fugt skade i loftet, som er blevet udbedret, men ikke udført med vådrums spartel, som slut behandling, som man normalt ville gøre.

Svar: Se svar ovenfor om allerede moderniserede badeværelser. Men hvis kvaliteten af jeres renovering ikke er i orden, skal det måske renoveres igen i forbindelse med helhedsplanen?

13. Har man overhovedet undersøgt markedet for andre muligheder, evt. andre firmaer der kan renovere badeværelserne, så posten bliver mindre end de nu, 134.640kr inkl. Rente. Selv om det kommer en vis støtte, så dækker den jo ikke hele posten, når der skal andre renoveringer i gang.

Svar: Arbejderne sendes i licitation, og billigst og bedst bydende entreprenør får arbejdet. Forud for licitationen udarbejder rådgiver udbudsmateriale, så det er præcist beskrevet, hvad og hvordan arbejdet skal udføres.

14. Hvis der bliver stemt ja, så betyder det vi får økonomisk hjælp. Og får ordnet det hele på en gang. Men hvis der bliver stemt nej, så bliver helhedsplanen stadig fuldført, som ved svar ja, men uden økonomisk støtte og over flere omgange, er dette rigtigt forstået? Så ligegyldigt hvad vi stemmer, så bliver planerne fuldført, men det vil skabe endnu større økonomiske konsekvenser for os beboere? Det allervigtigste for mig og min mand, er at vi på en eller anden måde får den udgift til badeværelset fjernet, når arbejdet påbegyndes, så vi står på lige fod med alle andre beboere, og derfor med bedre humør, kan acceptere en huslejestigning, som gør vi ikke betaler dobbelt. Både for os selv, men også tager et stort slæb for resten af rækkerne.

Svar: Se svar ovenfor om allerede moderniserede badeværelser.

Mange af de arbejder, som er med i helhedsplanen, skal under alle omstændigheder udføres i løbet af en kortere årrække. Med støtte fra Landsbyggefonden får vi mulighed for at fremskynde arbejderne og får samtidig nogle ”gratis penge” i form af tilskud. Derfor anbefaler afdelingsbestyrelsen, at der stemmes ja til helhedsplanen.