Institutioner

I vores store boligområde har vi alle tilbud på institutionsområdet. Langs "institutionsstien", der går fra centret til rækkehusområdet ligger bl.a. vuggestue/børnehave, fritidscenter, byggelegeplads, ungdomsklub. Folkeskolen ligger ud til Vestbuen, hvor der også er BFO tilbud. Ved adgangsvejen mellem Ågerupvej og Grantofteparken finder du Børnehuset Askelunden, og midt i bebyggelsen ligger vores kirke Vestkirken.


Dagtilbud
Ballerup Kommunes dagtilbud for børn i alderen 0-5 år er inddelt i distrikter. I distrikt Baltorp ligger der 2 Børnehuse på Grantoftens område: Børnehuset Askelunden & Børnehuset Platanbuen
Du kan læse mere Distrikt Baltorp på BørneIntra.
På Ballerups kommune hjemmeside kan du finde mere om dagtilbud her.

Folkeskole:
Grantofteskolen med ca. 535 elever er administrativt lagt sammen med Rugvænget skole, og hedder derfor nu Baltorpskolen, afdeling Grantoften. Skolen er opdelt i 3 hovedbygninger med de forskellige klassetrin, har egen idrætshal (Grantoftehallen), tandlæge m.m. Du kan læse mere om skolen her.

BFO (Ballerup Fritids Ordning)
Der er 2 fritidsordninger for børn i alderen 6-9 år på Grantoftens område: Fritter Fri og 8'eren. Læs om dem i menuen BFO på Baltorpskolens hjemmeside her

Grantoftens Fritidscenter
består af en Fritidsklub for børn op til 14 år, en byggelegeplads for børn op til 16 år, og en ungdomsklub for børn op til 18 år. Se mere under Klub Syd på kommunenens hjemmeside her:

Vestkirken:
Vestkirken tilhører den almindelige danske folkekirke. Deres hjemmeside kan findes her