Beboervejledninger


Beboerklager

Vi skal alle have lov til at være her, og have mulighed for at være os selv. Det sker dog enkelte gange at man bliver stødt eller irriteret over en anden beboers opførsel. Hvis man kommer i den situation at andres manglende hensyntagen til omgivelserne ikke er til at holde ud, vil vi fra kontorets side opfordre til at man først forsøger at løse problemet gennem en dialog med modparten. Er det umuligt at tale sig tilrette, er der så mulighed for at oprette en klagesag, som skal sendes ind til DAB, hvor den så behandles. Begge parter i sagen modtager efterfølgende et brev fra DAB omkring hvordan man skal forholde sig fremover.
Vejledningen kan hentes her som en pdf-fil: Beboerklager eller udfyldes online på DAB's hjemmeside her

Opsigelse af boligen

Ønsker du at opsige din bolig, kan opsigelsesblanketten hentes her: Opsigelse af bolig

Husdyrtilladelse

Ønsker du at registrere din hund eller kat kan blanketten hentes her: Husdyrstilladelse

Opsigelse af et dødsbo

Er en af dine nærmeste, som er beboer i Grantoften, afgået ved døden, skal der udfyldes en særlig opsigelsesblanket. Blanketten kan hentes her: Opsigelse af dødsbo

Vejledning omkring førsyn

Når du skal flytte, er det en god ide at kontakte ejendomskontoret og aftale et uforpligtende førsyn. Her vil du blive vejledt om hvilke dele af din bolig du skal/kan istandsætte selv, og hvilke dele som afdelingen påtager sig.
Vejledningen kan hentes her: Vejledning om førsyn