Vaskeri

Vaskeri indgang 1

Vaskeriet ligger centralt lige midt i Grantoftecentret. Der er indgang fra centret og ude fra Grantoftestræde.

Åbningstiden er 07.00-21.00. Du bruger dit vaskekort som adgangskort. Du kan kun bruge vaskekort som betaling. Vaskekort fås på ejendomskontoret.

Der er ikke nogen tidsbestilling, men derimod mange maskiner, så du går sjældent derfra uden at få vasket.

Vaskeriet er indrettet med vaskemaskiner i 2 størrelser (12 stk. 7,5 kg maskiner og 3 stk. 13 kg. maskiner), tørretumblere og strygeruller.

Man betjener maskinerne direkte på den enkelte maskine.

 

Vaskeri 02 x200Vaskekort

Vaskekort der er tilknyttet betaling sammen med huslejen kan bestilles på ejendomskontoret. Når du bestiller vaskekort vil du de 3 første måneder blive opkrævet et acontobeløb på kr. 100. Det faktiske forbrug vil, af tekniske grunde, først blive opkrævet sammen med din husleje efter ca. 4 måneder. Flytter du, eller afleverer dit kort, vil endelig afregning finde sted. De 3x100 kr. vil blive modregnet det sidste vaskeforbrug.

Vaskemaskiner, hvordan bruges de?

vaskeri1_940x220Vaskemaskinerne "vejer" tøjet. Det medfører, at maskinerne anvender den vandmængde og sæbe, det er bedst for at opnå den bedst mulige vask. Når vi skal opvarme mindre vand, vil der samtidig blive anvendt mindre energi, strøm og varmt vand.

Prisen for vaske er også tilpasset det forbrug, der anvendes ved en vask.

1. Start med at sætte kortet i maskinen - med chippen opad.
2. Du vælger program ved at dreje knappen til det program du ønsker.
3. Du starter maskinen ved at holde startknappen inde i 2 -3 sekunder.
4. Når vasken er færdig vil den gule lampe ved nøglesymbolet lyse, og du kan nu åbne lågen ved at trykke på den gule knap.

Du må gerne bruge dit eget vaskepulver - men husk at læse på emballagen, så du doserer rigtigt. Vandet i vaskeriet er såkaldt "blødt vand". Husk at  fravælge vaske/skyllemiddel på maskinen, hvis du vil benytte dine egne midler.
Ved maskinerne er der også skilte med instruktion for brug.

Tørretumblere, hvordan bruges de?

Vaskeri 03 x120

Der er 2 forskellige størrelser tørretumblere, én til ca. 8 kg og én til ca. 14 kg. tørt tøj. Tøjet rystes, inden det lægges i tumbleren.

1. Kontrollér at fnugfilteret er renset nederst på Tumbleren.
2. Sæt kortet i maskinen - med chippen opad.
3. Program vælges direkte på maskinen - vælg samme program, som du har vasket ved.
4. Stil derefter den ønskede tid på skærmen. Tumbleren startes ved at trykke på knappen med det gule lys.
5. Husk at rense fnugfilteret nederst på Tumbleren.

Tumbleren kan standes midlertidigt ved at åbne lågen. Ønsker man at standse tumbleren helt, trykkes endnu engang på startknappen.

Strygeruller, hvordan bruges de?

1. Start med at sætte kortet i maskinen - med chippen opad.
2. Tryk på den gule startknap og træd på fodpedalen, så kører rullen.

Strygerullen kan standes midlertidigt ved at træde på fodpedalen. Ønsker man at stoppe rullen helt, trykkes på den gule knap igen.

Fejl på maskinerne

Har du problemer med maskinerne, eller spørgsmål omkring vaskeriet, kan du henvende dig på ejendomskontoret.

Opstår der uopsættelige fejl på maskinerne uden for ejendomskontorets åbningstid, kan du tilkalde Falck, der vil gøre, hvad de kan for at hjælpe dig.

Telefonnummeret til Falck er opslået i vaskeriet.