Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandarden er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger - bekendtgørelse nr. 371 af 19. juni 1998.

Hele dokumentet kan hentes ned ved at klikke på nedenstående link.

Download

Hent vedligeholdelsesstandard som pdf-fil her.