Flytning af Beboerhuset

Tryk på spørgsmålene herunder for at se svaret.

Flytning af Beboerhuset

1. Det men efterlyser er noget regnskab på hele gildet. Det er en sjovt måde og lave en afstemning uden nogen regnskab..

Svar: Prisen kendes endnu ikke, men bliver relativt beskeden. Vores arkitekter har udarbejdet en tegning, og vi er i gang med at budgettere. Beboerhuset indeholder i forvejen en rumopdeling, der gør, at der ikke vil være tale om en stor ombygning. Der skal bl.a. opsættes nogle få lette skillevægge, etableres døre og lægges klikgulv, før lokalerne er egnede til kontorer.
Det formodes, at alle udgifter vil kunne holdes indenfor det allerede vedtagne driftsbudget. Der var i forvejen afsat midler til forskellige nødvendige forbedringer af bygningen. Der vil ikke være nogen huslejepåvirkning af flytningen.
Grunden til, at vi har valgt at sætte forslaget afstemning, selv om der ikke kan præsenteres et budget, er for hurtigst muligt at kunne gå i gang med ombygningen, så ekstraomkostningen til leje og drift af de midlertidige pavilloner, hvor ejendomskontoret pt. holder til, kan blive mindst mulige.

2. Hvor skal kontoret præcis placeres? Er det i Genbrugsen? Jeg kan desværre ikke gennemskue det via planen. Eller forbliver Genbrugsen hvor den er nu?

Svar: Genbrugsen har i dag lokaler i ”Tønden”. Butikken vil blive flyttet til det nuværende bestyrelseslokale i ”Dybet”. Dermed kommer butikken til at ligge mere centralt og vil være i forbindelse med Centeret. ”Tønden” vil efterfølgende blive indrettet til bestyrelseslokale. Her er der altså også tale om en ombytning.
De nye lokaler til ejendomskontoret vil blive etableret i selve varmecentralen – altså bygningen ved siden af ”Tønden”.

3. Hvad kommer det til at koste at flytte det hele en gang til?

Svar: Se svaret på spørgsmål 1. Kontoret skal under alle omstændigheder flyttes ud af pavillonerne – enten til de gamle lokaler eller til Beboerhuset. Det vil give mening – både økonomisk og praktisk – hvis kontoret ikke skal flytte flere gange.
Derudover har ejendomskontoret i dag i de gamle kontorlokaler nogle udfordringer i forhold til areal og indretning, bl.a. er flugtveje og nødudgange ikke som de skal være på en arbejdsplads. Dette vil skulle etableres ved en tilbageflytning til de gamle lokaler.
Og helt udenfor økonomiske betragtninger vil det være en fordel for hele Grantoftens ejendomsfunktion, at alle medarbejdere samles et sted i Grantoften.

4. Jeg har rigtig svært ved at forestille mig hvordan det kan lade sig gøre vi som beboere kan leje varmecentralen igen, når kontoret er flyttet derned, når vi ikke kan det nu. Hvad er forskellen på hvad der er der nu, og hvad der, måske, skal være der? Umiddelbart er det mere permanent med et kontor, kontra det der er nu, så vil noget gå fra?

Svar: Udlejningslokalerne vil være de samme som før. De nye lokaler til ejendomskontoret vil blive etableret i den del af bygningen, som ligger bag ved elevatoren, og som heller ikke tidligere har været en del af selskabslokalet. Trappen op til køkkenet, reposen og terrassen vil stadig høre til udlejningslokalerne. Se også svar på spørgsmål vedr. Beboerhusets aktiviteter.

5. Jeg vil gerne vide, med baggrund i hvilke undersøgelser/tiltag, ønsker I selskabslokalerne i 219 åbnet for fester igen? Jeg er fuldstændig uforstående overfor hvorfor det overhovedet skal være en diskussion, igen?! Vi der bor i blok 2, måske særligt os der bor i min ende af blokken (225), ønsker ikke de søvnløse weekender, hærværk på bilerne, folk der tager stoffer mellem bilerne/har sex op ad bilerne, tilbage. Jeg har boet her i 14 år, de fleste af dem har været som nabo til de vildeste abefester. Selvom vi er mange der bor her, synes jeg ikke det er urimeligt at forlange, at man ikke mister muligheden for at sove, hver fredag og lørdag, for det var sådan det var. Hvordan har I tænkt Jer at forebygge alle de problemer der var med lige det selskabslokale?

Svar: Ændringen fra selskabslokale til Beboerhus blev godkendt på afdelingsmødet 28. februar 2018. Ønsket var, at Beboerhuset skulle have mulighed for at afholde arrangementer i weekenderne og ikke skulle rydde deres materialer til arrangementer væk hver weekend.
For at undgå støjgener undersøger bestyrelsen muligheden for at købe og installere en ”decibelvagt” - et apparat som slukker for strømmen, hvis et vist lydniveau overskrides og/eller vinduer åbnes, mens der spilles musik. Samtidig kan vi stoppe udlejningen til beboere, som ikke overholder reglerne.

6. Som så mange andre beboer, vil jeg da gerne vide, hvor i budgettet pengene kommer fra, til at lave denne rokering af ejendomskontoret, kulturhuset og genbrugen? For det kan ikke være helt billigt. Afdelingsbestyrelsen havde så travlt med at få lukket " ind i varmen" ned, og argumenterede for de gener, der var, hovedsalig for beboerne i blok 2, ved udlejning. Dengang var det perfekt til kulturhus, og der er blevet brugt en del penge, på den forandring. Og nu er det pludseligt ikke godt nok til kulturhus, men fint til udlejning igen. Jeg kan virkelig ikke se formålet med denne rokade, jeg ser penge blive brugt unødigt igen, lejernes penge. Hvis det bliver et JA, håber jeg, at vi som lejer, får et synligt fyldestgørende overblik, over hvad der bliver brugt på denne rokade.?

Svar: Vedr. budget - se svaret på spørgsmål 1. Afdelingens regnskab er offentligt, og bliver gennemgået på det ekstraordinære afdelingsmøde i maj.
Vurderingen for beboerhuset er, at de aktiviteter, som afholdes i dag, bedre kan fungere i ejendomskontorets gamle lokaler. Her vil være flere rum til de forskellige brugergrupper. Ved flytningen kommer aktiviteterne fra Beboerhuset også tættere på Grantoftens øvrige klubber og foreninger. Beboerhuset vil kunne bruge både Salen og selskabslokalerne ved Centeret til større arrangementer.
Vedr. forebyggelse af gener - se svaret på spørgsmål 5

7. Jeg vil gerne vide hvad planen er, for motionsrummet i Beboerhuset? Bliver vi bare smidt ud, skal vi fortsat være i samme rum eller bliver vi også flyttet? Jeg vil også gerne vide hvad planen er, for de andre bruger grupper der forefindes i Beboerhuset, kan alle forvente at få tilsvarende faciliteter til deres beboeraktiviteter? Hvem skal i øvrigt flytte alle vores maskiner?

Svar: Hvis flytningen af beboerhuset godkendes, vil ”motionen” blive tilbudt lokaler i kældergangen under Centeret ligesom Grantoftens andre klubber. Brugere vil skulle etablere sig som klub under KU. Ejendomskontoret vil naturligvis være behjælpelig med at arrangere flytning af maskiner.
I forhold til de andre brugergrupper, er det beboerhusudvalget, der har ansvar for etabling og funktionalitet i de nye lokaler.