Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen tager sig af alle afdelingens anliggender undtagen udlejning af boliger og arbejdsgiverforhold over for medarbejderne. Alle medlemmer er beboervalgt, og arbejdet er frivilligt og ulønnet.

I overensstemmelse med loven har beboerne i Grantoften valgt en afdelingsbestyrelse, der består af 11 medlemmer.
Ifølge boliglovgivningen er BaB overordnet juridisk og økonomisk ansvarlig for afdelingens drift.
Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) er forretningsfører.

Afdelingsbestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde den 1. torsdag i hver måned, undtagen i juli (sommerferien) - kl. 19.00 i Dybet i centret. "Dybet". Mødelokalet som de fleste bestyrelsesmøder holdes i. Dybet ligger lidt nede og var engang en beværtning.

Mødet er delt i en åben del - hvor alle beboere har adgang og en lukket del, hvor kun afdelingsbestyrelsen har adgang.

 

Nedenfor ser du Afdelingsbestyrelsens medlemmer (opdateret april 2021):

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Formand
Lis Rasmussen

Lis Rasmussen

Næstformand

Bente Rasmussen

Bente Rasmussen

Bestyrelsessekretær
Belinda Hinz-Jacobsen

Belinda Hinz-Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Sanne Magaard

Sanne Magaard

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Garder

Rasmus Garder

Bestyrelsesmedlem

Malene Malta Andersen

Malene Malta Andersen

Bestyrelsesmedlem

Karina Priis Lemke

Karina Priis Lemke

Bestyrelsesmedlem

Irene Hansen

Irene Hansen

Bestyrelsesmedlem

Jeannie Stjernesø

Jeannie Stjernesø

Bestyrelsesmedlem