Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen tager sig af alle afdelingens anliggender undtagen udlejning af boliger og arbejdsgiverforhold over for medarbejderne. Alle medlemmer er beboervalgt, og arbejdet er frivilligt og ulønnet.

I overensstemmelse med loven har beboerne i Grantoften valgt en afdelingsbestyrelse, der består af 11 medlemmer.
Ifølge boliglovgivningen er BaB overordnet juridisk og økonomisk ansvarlig for afdelingens drift.
Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) er forretningsfører.

Afdelingsbestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde den 1. torsdag i hver måned, undtagen i juli (sommerferien) - kl. 19.00 i Dybet i centret. "Dybet". Mødelokalet som de fleste bestyrelsesmøder holdes i. Dybet ligger lidt nede og var engang en beværtning.

Mødet er delt i en åben del - hvor alle beboere har adgang og en lukket del, hvor kun afdelingsbestyrelsen har adgang.

 

Nedenfor ser du Afdelingsbestyrelsens medlemmer (opdateret oktober 2021):

Heidi Bach

Heidi Bach

Formand

Palle Jacobsen

Palle Jacobsen

Næstformand

Sanne Magaard

Sanne Magaard

Bestyrelsesmedlem

Malene Malta Toft

Malene Malta Toft

Bestyrelsesmedlem

Irene Hansen

Irene Hansen

Bestyrelsesmedlem

Jeannie Stjernesø

Jeannie Stjernesø

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Garder

Rasmus Garder

Bestyrelsesmedlem

John Jacobsen

John Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Allan Hausmann

Allan Hausmann

Bestyrelsesmedlem

Martin Jensen

Martin Jensen

Bestyrelsesmedlem

Bettina Krogh

Bettina Krogh

Bestyrelsesmedlem