Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen tager sig af alle afdelingens anliggender undtagen udlejning af boliger og arbejdsgiverforhold over for medarbejderne. Alle medlemmer er beboervalgt, og arbejdet er frivilligt og ulønnet.

I overensstemmelse med loven har beboerne i Grantoften valgt en afdelingsbestyrelse, der består af 11 medlemmer.
Ifølge boliglovgivningen er BaB overordnet juridisk og økonomisk ansvarlig for afdelingens drift.
Dansk Almennyttigt Boligselskab (DAB) er forretningsfører.

Afdelingsbestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde den 1. torsdag i hver måned, undtagen i juli (sommerferien) - kl. 19.00 i Dybet i centret. "Dybet". Mødelokalet som de fleste bestyrelsesmøder holdes i. Dybet ligger lidt nede og var engang en beværtning.

Mødet er delt i en åben del - hvor alle beboere har adgang og en lukket del, hvor kun afdelingsbestyrelsen har adgang.

 

Nedenfor ser du Afdelingsbestyrelsens medlemmer (opdateret sep 2018):

Jette Fesner

Jette Fesner

Formand for Afdelingsbestyrelsen

John Rasmussen

John Rasmussen

Næstformand

Bente Rasmussen

Bente Rasmussen

Bestyrelsessekretær

Ivan Nielsen

Ivan Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Lis Rasmussen

Lis Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Lisbeth Elfort-Frederiksen

Bestyrelsesmedlem

Malene M. Andersen

Malene M. Andersen

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Garder

Rasmus Garder

Bestyrelsesmedlem

Sanne Magaard

Sanne Magaard

Bestyrelsesmedlem

Belinda Hinz-Jacobsen

Belinda Hinz-Jacobsen

Bestyrelsesmedlem

Karina Pris Lemke

Karina Pris Lemke

Bestyrelsesmedlem

Mie Kjølner

Mie Kjølner

Suppleant

Pernille Parknov

Pernille Parknov

Bestyrelsesmedlem