Grantoften en grøn bydel

Grantoften har meget store grønne områder, som vi anvender megen energi på at holde i pæn og ordentlig stand. Vi håndterer selv vores affald. Det er mange år siden, byggede vi vores egen containerplads, bag ved den gamle varmecentral på Baltorpvej, hvor affaldet kan sorteres i flere "fraktioner" på en god måde. Grantofteparken ligger et stykke fra containerpladsen. Derfor har vi i 2007 etableret endnu en containerplads her. Du skal selv bringe dit storskrald til Containerpladserne i åbningstiden.

Storskrald
Vi opdeler i de samme fraktioner, som vi afleverer til I/S Vestforbrændingen i. Denne sortering har gennem tiden sparet os for meget store udgifter. Det er af stor værdi for vores økonomi, at denne indsamling sker i et så stort omfang som muligt. Vestforbrænding indsamler selv papir og flasker.

Dagrenovationen betaler vi for i forhold til det antal containere der køres til Vestforbrændingen. Der er også her flere muligheder, hvad enten du bor i rækkehusene eller højhusene.

Grantofteparken
Vejledning og gode råd fås også på containerpladserne. Hvis du ikke er til "kompost", kan du aflevere dit haveaffald i klare plastsække på containerpladsen i rækkehusområdet.

Nærmere retningslinier kan fås ved henvendelse på Grantoftens kontor. Der er mulighed for, at få afhentet »grønt« køkkenaffald fra enkelte gårdområder, hvor der efter beboernes eget ønske og initiativ er etableret "Miljøstationer".

Vil du vide mere
Vil du vide mere om sortering af affald m.m., er du meget velkommen til at spørge på kontoret.

Vi mener, at det er meget vigtigt, at så meget som muligt af vores affald bliver i Grantoften og genbruges.